Övriga dokument

Protokoll 2024:

Vintermöte 2024-02-20Protokoll 2020-2021:

Styrelsemöte protokoll 2020-01-28

Styrelsemöte protokoll 2020-04-21

Vårmöte 2020-05-09

Styrelsemöte protokoll 2020-06-02

Styrelsemöte protokoll 2020-08-22

Styrelsemöte protokoll 2020-11-03

Styrelsemöte protokoll 2021-02-02

Vårmöte 2021-06-29


Verksamhetsberättelse

Detta dokument beskriver som titeln säger vad som händer under respektive verksamhetsår. Klicka på respektive dokument nedan så öppnas pdf-dokumentet upp:


Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2020


Årsmötesprotokoll

Detta dokument sammanfattar årsmötes och vilka beslut som togs. Årsmötesprotokollet följer den agenda som stadgarna beskriver. Klicka på respektive dokument nedan så öppnas pdf-dokumentet upp:


Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2019

Inget årsmöte 2020 pga COVID-19 pandemin

Årsmötesprotokoll 2021 del 1

Årsmötesprotokoll 2021 del 2

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2023


Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2020


Beslutsprotokoll

Beslutsprotokoll elmätare 2021