Arbetsdag 2 - Maj

$ 00.00

Arbetsdag 2 - Maj månad

Denna checklista innehåller stående aktiviteter som ska utföras denna arbetsdag.

Obs! Arbetsledare från hamnkommittén har alltid gul reflexväst på sig (finns i vaktstugan)

Aktivitet:

Bomisättning på samtliga bryggor

Olja utemöbler

Ta ut utemöbler

Montera räddn.stegar + ställning

Olja trädäcket på piren vartefter y-bommarna kommer i vattnet

Vattnet sätts på. kontrollera läckage i hela hamnområdet.

Vattenslangar till bryggor, båtskjul och hagen. Kontrollera märkning att det stämmer.

Utplacering av grön resp röd prick vid vågbrytarna. Dessa förankras i botten samt mha rep i yttre ringen på vågbrytaren

Lägga i isbryggorna (traktor behövs)

Lägga i y-bommar på piren (lastbil med kran behövs)

Slå ned spikskallar som sticker upp på bryggorna

Fixa fika med kaffe & te + korv med bröd eller ärtsoppa eller annat

Grovstäda klubbstugan och vaktstugan.

Vågbrytare och grundprickar ska sättas ut, öppen båt behövs för att hantera prickar