Arbetsdag 3 - Augusti

$ 00.00

Arbetsdag 3 - Augusti månad

Denna checklista innehåller stående aktiviteter som ska utföras denna arbetsdag.

Obs! Arbetsledare från hamnkommittén har alltid gul reflexväst på sig (finns i vaktstugan)

Aktivitet:

Allmän städning i området, inkl kring båtskjul och hagen.

Fixa fika med kaffe te och bröd, exv limpa med ost och/eller skinka. 

Översyn bryggor, slå ned spikskallar i trall mm

Lekparken:

1. rensa ogräs i sandlådan,

2. vända på sanden

3. se över gungställningen,

ev smörja schackel till gungorna. Kolla att schackel inte är på väg att rosta igenom

Ev bättringsmålning av trä- och metalldetaljer.

Ta in färg från skåpet i klubbskjulet till klubbstugan. Gäller bara färg som inte tål att frysas

Klippa gräs vid behov.

Röja gräs med trimmer i hagen, runt klubbskjul och stuga.

Olja bryggdelar som inte blev oljad på arb.dag 1

Städa klubbstugan och vaktstugan.