Externa länkar

Sommarens viktigaste checklista!
Det är i samband med sjösättningen och den första turen för året som många tillbud och olyckor sker p.g.a enkla fel som lätt hade upptäckts om båten kontrollerats. Svenska Båtunionen har tagit fram en instruktiv och enkel checklista för egenkontroll som ni kan skriva ut och sprida bland era medlemmar inför vårrustning och sjösättning.
Checklistan är framtagen av Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté och kan läsas och laddas ner för utskrift här.Båtunionens AdministrationsSystem BAS hittar du här. I BAS hanterar vi medlemsregister, fakturering, reskontra mm.