Miljö

Toatömningsstation

Sedan några år tillbaka är det förbjudet att tömma toalettavfall i havet. All tömning ska se i avsedda behållare som finns på olika platser runt om i landet. Vår närmaste toatömningsstation finns på utsidan av Vivstavarvs Båtklubb i Timrå kommun.

Varje toatömningstation ska vara skyltad med denna symbol: 

Avfallshanteringsplan

Fagerviks Båtklubb har en avfallshanteringsplan som togs fram 2015. Klicka här så öppnas den som ett pdf dokument i en ny mapp i din webbläsare.


Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Hamnar för fritidsbåtar ska kunna ta emot avfall från de fritidsbåtar som använder
hamnen. Behovet av att lämna avfall ska styra omfattningen och utformningen av
mottagningsanordningarna. Om de fritidsbåtsägare som använder hamnen har behov
av att lämna ifrån sig sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall
ska hamnen kunna ta mot sådant avfall.
Den här broschyren är framtagen av Transportstyrelsen. Den vänder sig främst till
fritidsbåtshamnar och innehåller information om vad som gäller för mottagning av
avfall från fritidsbåtar.
En stor del av broschyren behandlar specifikt mottagning av toalettavfall.