Nyheter

Nyheter

Majbrasan 2021 inställd

Majbrasan 30 april 2021 inställd pga covid-19

Ringar på Vattnet

Som många kanske hört så pågår förbättringsarbeten i Åkeröviken på Åstön genom projektet 'Ringar på vattnet'. Där vill vi i vår båtklubb gärna vara med och hjälpa till. Därför har vi bestämt att de som anmäler sig till dessa arbeten nu i höst där bland annat bryggdäck ska fixas får tillgodoräkna sig det som en arbetsdag i FBK.


Bryggdäcket som byggs blir 18 meter långt och 3 – 5 meter brett. Materiel finns på plats. Verktyg tar var om en med. Det behövs framför allt skruvdragare med laddade batterier och bits för T 20 samt stjärnskruvsbits. En vass fogsvans, vinkelhake, tumstock.


Vid intresse mejla oss påDe som anmält intresse kontaktas av oss för mer info om vilka dagar arbeten sker osv.

POPULÄRT

Du vet väl att du som medlem har möjlighet att hyra klubbstugan. Mer information hittar du här

Ingen uthyrning av klubb-

stugan under pandemin

Under rådande COVID-19 pandemi har styrelsen beslutat att pausa uthyrningen av klubbstugan. Detta beslut gäller tillsvidare.

Protokoll från styrelsemöte

Nu finns protokoll från senaste styrelsemötet 2021 att läsa här på hemsidan. Finns även beslutsprotokoll angående elmätare på bryggor.

Alla protokoll hittar du under Övrigt/övriga dokument eller så kan du klicka här


Diesel utan RME

Vivstavarvs Båtklubb erbjuder även i år Diesel utan RME. Försäljning sker torsdagar 18.30-20.00. Mer info hittar du här:

https://fagerviksbatklubb.se/vivstavarvs-b%C3%A5tklubb---dieselmack-utan-rme.html

Bilder från arbetsdagen 22 augusti 2020

Årsmötet 2020 framflyttat ytterligare


Styrelsen har beslutat att skjuta fram både vårmötet och årsmötet ytterligare. Det var planerat att hållas nu på arbetsdagen 8 maj men pga utökade restriktioner går det inte att genomföra. Mer information kommer framöver om nytt datum.

https://www.1177.se/Vasternorrland/aktuellt/aktuellt-i-vasternorrland/29-april-fler-och-skarpta-regionala-rekommendationer-i-vasternorrland/ 


Nuvarande styrelse fortsätter att tillvarata klubbens intressen fram till nya årsmötet. Bokslut är upprättat, verksamhetsberättelse är dokumenterad och undertecknad av styrelsen och den ekonomiska berättelsen är godkänd av revisorerna.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt senaste styrelseprotokoll hittar du här.
Februari 2021 - inställt vintermöte & info om nyckelkort

Vintermötet 16 februari är inställt på

grund av rådande Coronapandemi.

Ambitionen är att slå ihop medlems-

möten, vintermöte, vårmöte och

årsmötet (för 2020) den 8 maj då vi

kan vara utomhus.Byte till kodlås på bom och klubbstugan kommer att färdigställas inför sommarsäsongen.  Grävning är gjord, kabel ska läggas ner och kopplas ihop. Nyckelkort finns nu hos FBK men behöver läggas in i systemet för att så småningom knytas ihop med innehavaren.

 

Mer information om kommande möte och nyckelkort kommer längre fram i vår. 

Arbetsdag 8 maj kl 9.00

Nu på lördag 8 maj kl 9 har vi arbetsdag i båtklubben. Pga utökade restriktioner i Västernorrland kommer vi enbart fokusera på det allra viktigaste inför sommaren, tex y-bommar, landgångar, vågbrytare. Inget fika kommer att serveras under arbetsdagen. Vi kommer inte heller köra något vårmöte/årsmöte som tidigare planerat. Mer information kommer framöver.

Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.


Tänk på distansering samt att hålla dig hemma om du har corona symtom.


Foto: arbete med yttre flytbryggan under våren 2019

Vaktlista inför sommaren 2021 nu utlagd

Nu har vi lagt ut vaktlistan inför sommaren så att du själv kan välja datum om du vill. Annars kommer vaktansvarig att tilldela datum. Listan kommer att ligga ett par veckor i vaktstugan innan den tas in för sammanställning. Vaktplikt har alla med båtplats och/eller vinterförvaring. 

Mer information runt vaktgång hittar du under fliken Övrigt/Vaktlista samt instruktion.

 Nu är båthamnen redo för sommaren. Klicka in i galleriet om du vill kolla på några bilder från idag.

Bilder från arbetsdag 8 maj 


Nu har vi uppdaterat galleriet med lite bilder från arbetsdagen. Nytt kablage blev grävt till bommen inför installationen av nytt system då vi ersätter bomnyckeln med tags. I övrigt fick vi bort mycket gammalt materiel från området, rensning av klubbskjulet samt förbättringar på pirbryggan.

Här hittar du bilderna 

Foto: Ny plattsättning framför klubbstugan april 2020

Vimpel med FBK logga

Nu kan du köpa vår nya båtvimpel. Pris 100 kr/st. Kontakta Helena Ringström i styrelsen eller mejla oss på