Nyheter

Årsmöte tisdag 16 november kl 18 klubbstugan

Välkommen på årsmöte Fagerviks Båtklubb tisdag 16 november kl 18.00 i klubbstugan. Vi bjuder på smörgåstårta under kvällen vid föranmälan till ordförande Helena. Skicka SMS till henne på 070-7605844 alt e-post till info@fagerviksbatklubb.se.

Covid-19 - Tänk på att hålla dig hemma om du har symtom såsom hosta, feber osv och att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

Två förslag på ändringar från styrelsen enligt §20  i stadgarna:

Styrelsen lämnar förslag till årsmötet om en uppjustering av båtplatsavgifterna till 700, 800 och 1000kr (liten, mellan och stor). Isbryggans platser höjs till 500 kr. Avgifterna höjs för att täcka alla allmänna kostnader men också för framtida investeringsbehov i hamnanläggning och klubbstuga. 


§18 inkomna motioner - Inga motioner inkomna från någon medlem i FBK.


Övrigt (§21):

Utöver årsmötesagenda blir det lite info om säsongen som gått, presentation av oss i styrelsen.

Det behövs även en support till stuguthyrningsansvarig, det handlar först och främst om att dela på ansvaret för uthyrningen en tid framöver.

 

Agenda till årsmötet enligt våra stadgar https://fagerviksbatklubb.se/stadgar.html  


Arbetsdag 2 oktober kl 9.00

Nu är det dags för årets sista arbetsdag. Prioriterade insatser är städning/röjning i hagen samt upptagning av Y-bommar. Efter arbetsdagens slut bjuds det på ärtsoppa.

Se även info på hemsidan Arbetsdag 4 - Oktober | fagerviksbatklubb.se


Det är även tillfälle att kvittera ut ditt nyckelkort för bom och klubbstugan. 50 kr kostar kortet, vi tar gärna betalt via swish.


Uppdatera er gärna om vad som händer i klubben genom att ta del av  minnesanteckningar från styrelsemöten".


OBS!

Den 16 november är det dags för årsmöte, passa på att delta och var med och påverka hur du vill att din klubb ska utvecklas i framtiden!

Arbetsdag 21 augusti kl 9.00

Nu är det dags för årets tredje och näst sista arbetsdag, lördag 21 augusti kl 9.00,  arbetsuppgifter under dagen är bland annat:

  • förstärkning och skruvning på bryggor.
  • slyröjning ut med vägen mot pir samt röja brandgator mellan skjul
  • trimning av gräs och buskar  vid skjul och bryggor
  • övrigt arbete enligt arbetslista

Klubben har två röjsågar men vi kommer att behöva fler, tag gärna med röjsåg eller trimmer om ni har möjlighet, drivmedel/bensin står klubben för!

Även skruvdragare kommer att behövas!


Vi bjuder på fika vid arbetsdagens slut !

Välkomna!


Vimpel med FBK logga

Nu kan du köpa vår nya båtvimpel. Pris 100 kr/st. Kontakta Helena Ringström i styrelsen eller mejla oss på 

Nyheter

Protokoll från vårmöte och årsmöte (publ. 2021-08-03)

Protokoll från vårmötet och årsmötet finns nu på hemsidan i mappen övrigt och övriga dokument


Majbrasan 2021 inställd

Majbrasan 30 april 2021 inställd pga covid-19

Ringar på Vattnet

Som många kanske hört så pågår förbättringsarbeten i Åkeröviken på Åstön genom projektet 'Ringar på vattnet'. Där vill vi i vår båtklubb gärna vara med och hjälpa till. Därför har vi bestämt att de som anmäler sig till dessa arbeten nu i höst där bland annat bryggdäck ska fixas får tillgodoräkna sig det som en arbetsdag i FBK.


Bryggdäcket som byggs blir 18 meter långt och 3 – 5 meter brett. Materiel finns på plats. Verktyg tar var om en med. Det behövs framför allt skruvdragare med laddade batterier och bits för T 20 samt stjärnskruvsbits. En vass fogsvans, vinkelhake, tumstock.


Vid intresse mejla oss påDe som anmält intresse kontaktas av oss för mer info om vilka dagar arbeten sker osv.

POPULÄRT

Du vet väl att du som medlem har möjlighet att hyra klubbstugan. Mer information hittar du här

Ingen uthyrning av klubb-

stugan under pandemin

Under rådande COVID-19 pandemi har styrelsen beslutat att pausa uthyrningen av klubbstugan. Detta beslut gäller tillsvidare.

Protokoll från styrelsemöte

Nu finns protokoll från senaste styrelsemötet 2021 att läsa här på hemsidan. Finns även beslutsprotokoll angående elmätare på bryggor.

Alla protokoll hittar du under Övrigt/övriga dokument eller så kan du klicka här


Diesel utan RME

Vivstavarvs Båtklubb erbjuder även i år Diesel utan RME. Försäljning sker torsdagar 18.30-20.00. Mer info hittar du här:

https://fagerviksbatklubb.se/vivstavarvs-b%C3%A5tklubb---dieselmack-utan-rme.html

Bilder från arbetsdagen 22 augusti 2020

Årsmötet 2020 framflyttat ytterligare


Styrelsen har beslutat att skjuta fram både vårmötet och årsmötet ytterligare. Det var planerat att hållas nu på arbetsdagen 8 maj men pga utökade restriktioner går det inte att genomföra. Mer information kommer framöver om nytt datum.

https://www.1177.se/Vasternorrland/aktuellt/aktuellt-i-vasternorrland/29-april-fler-och-skarpta-regionala-rekommendationer-i-vasternorrland/ 


Nuvarande styrelse fortsätter att tillvarata klubbens intressen fram till nya årsmötet. Bokslut är upprättat, verksamhetsberättelse är dokumenterad och undertecknad av styrelsen och den ekonomiska berättelsen är godkänd av revisorerna.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt senaste styrelseprotokoll hittar du här.
Februari 2021 - inställt vintermöte & info om nyckelkort

Vintermötet 16 februari är inställt på

grund av rådande Coronapandemi.

Ambitionen är att slå ihop medlems-

möten, vintermöte, vårmöte och

årsmötet (för 2020) den 8 maj då vi

kan vara utomhus.Byte till kodlås på bom och klubbstugan kommer att färdigställas inför sommarsäsongen.  Grävning är gjord, kabel ska läggas ner och kopplas ihop. Nyckelkort finns nu hos FBK men behöver läggas in i systemet för att så småningom knytas ihop med innehavaren.

 

Mer information om kommande möte och nyckelkort kommer längre fram i vår. 

Arbetsdag 8 maj kl 9.00

Nu på lördag 8 maj kl 9 har vi arbetsdag i båtklubben. Pga utökade restriktioner i Västernorrland kommer vi enbart fokusera på det allra viktigaste inför sommaren, tex y-bommar, landgångar, vågbrytare. Inget fika kommer att serveras under arbetsdagen. Vi kommer inte heller köra något vårmöte/årsmöte som tidigare planerat. Mer information kommer framöver.

Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.


Tänk på distansering samt att hålla dig hemma om du har corona symtom.


Foto: arbete med yttre flytbryggan under våren 2019

Vaktlistorna för sommaren 2021 klara (publ. 2021-05-28)

Nu är vaktlistorna för sommaren klara. De läggs ut löpande på hemsidan. Du kommer dessutom få samtliga listor via e-post innan 1 juni. Du hittar juni vaktlista här.


Mer information runt vaktgång hittar du under fliken Övrigt/Vaktlista samt instruktion.

 Nu är båthamnen redo för sommaren. Klicka in i galleriet om du vill kolla på några bilder från idag.

Bilder från arbetsdag 8 maj 


Nu har vi uppdaterat galleriet med lite bilder från arbetsdagen. Nytt kablage blev grävt till bommen inför installationen av nytt system då vi ersätter bomnyckeln med tags. I övrigt fick vi bort mycket gammalt materiel från området, rensning av klubbskjulet samt förbättringar på pirbryggan.

Här hittar du bilderna 

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Foto: Ny plattsättning framför klubbstugan april 2020

Vimpel med FBK logga

Nu kan du köpa vår nya båtvimpel. Pris 100 kr/st. Kontakta Helena Ringström i styrelsen eller mejla oss på