Nyheter

Arbetsdag 19 augusti kl 9.00

Nu på lördag har vi årets arbetsdag nummer tre som kallas slåtterdagen. Denna dag är det fokus på städning och underhåll av hela båtklubbens område. Arbetsledare har som vanligt gul väst på sig.

Efter stormen förra veckan behöver stora delar av området gås igenom. Ex på arbeten som behöver göras:

 • Nedfallet träd på väg ut mot SSRS piren vid hagen (ta gärna med motorsåg den som har)
 • Grenar och skräp rensas från hela området
 • Slyröjning runt hela båtklubben - även runt båtskjul, innanför och utanför hagen. Ta gärna med röjsåg om du har sådan.
 • Rensa skrot/skräp över hela området.Stor släpvagn/container behövs.
 • Yttre vågbrytare - har släppt mot land. Stark båt, gärna med dubbla motorer, behövs för att dra loss inre kättingen som fastnat på botten, kättingen sannolikt hel. Schackel finns i klubbskjulet.
 • Byta linorna till samtliga 3 flaggstänger. Kräver traktor för att lyfta dom ur fästet? Linor och nya vimplar (3m) behöver köpas in.
 • Byta ut minimum 2-3 trasiga brädor (tryckat 22x95mm) på sjösättningsrampen. Behöver köpas in innan arbetsdagen.


Hamngruppen kan ha ytterligare uppgifter som tas upp under arbetsdagen.


I övrigt utgår från checklistan för denna dag som finns här ==> Arbetsdag 3 - Augusti | fagerviksbatklubb.se

Landström mer än 24 tim/vecka ej tillåtet på bryggorna

Vi påminner alla om att det inte är tillåtet att ha landström inkopplat mer än 24 timmar åt gången samt vid max 1 tillfälle per vecka. Detta pga de problem vi får med så kallad galvanisk korrosion mellan båt och hamnens metallkonstruktioner när du är ansluten till landström. Vi har nu återigen tvingats byta kättingarna. Denna gång på inre flytbryggan som fullkomligen ätits upp. Stor risk finns också att närliggande båtar drabbas där drev, propeller etc kan förstöras på ett fåtal veckor.

Undantag kan ges om medlem har installerad isolationstransformator. Kontakta isåfall KG Modin (070-516 17 38) som godkänner ev undantag.


Ny bryggförankring med risk för grundstötning på inre flytbryggan

I samband med bytet av kättingarna på inre flytbryggan har hamngruppen placerat en ny större bottenvikt på utsidan av den inre flytbryggan. Den ligger strax utanför den yttersta y-bommen ca 1m). Riktning mot vaktstugan. Stor risk för grundstötning om du kommer för nära. Den kommer markeras ut inom kort.

Vaktlista för augusti månad 2023


Nu har vi sammanställt vaktlistan för augusti 2023. Vaktlista samt instruktion finns på hemsidan samt i vaktstugan (samt nedan). 


Kom ihåg att det är viktigt att skriva i loggboken. Saknas logg så faktureras straffavgift för ej utförd nattplikt enligt gällande avgiftslista. Och det vill vi ju undvika - eller hur:-)


Om tiden inte passar eller om du fått förhinder så försök först och främst att byta själv med någon annan medlem. Kontakta vaktansvarig (se info på kontaktsidan på hemsidan)  i sista hand om det inte går att lösa själv. 


Vaktlista augusti | fagerviksbatklubb.se


Vaktlista samt instruktion | fagerviksbatklubb.se


Avgifter | fagerviksbatklubb.se


Sjösättning med kranbil och traktor lördag 20 maj ca kl 11-15

För din info så kommer sjösättning med kranbil och traktor att ske i båtklubben lördag 20 maj med start cirka kl 11. Därefter kommer sjösättning på rampen ske med traktor. Behöver du hjälp med just traktorsjösättning på rampen så svara på detta mejl för mer info.
Sjösättningen betalas på plats av respektive medlem.


Observera att det är parkeringsförbud på piren från fredag eftermiddag 19 maj till 20 maj.Flytt av arbetsdag till lördag 13/5 kl 9 pga isläget i hamnen

Pga av isläget i hamnen flyttar vi arbetsdagen till lördag 13/5 kl 9. Checklista för stående arbetsuppgifter för denna arbetsdag finns här ==>   https://fagerviksbatklubb.se/hamnkommitten/arbetsdag-2-maj.html

Utöver dessa kan hamnkommittén förstås ha lagt till några ytterligare för dagen.


Som ni sett i tidigare utskick så har styrelsen fattat beslut att medlemmar från och med det år man fyller 75 år deltar frivilligt i arbetsdagar och nattvakt. För att underlätta administrationen runt detta vill vi att ni som vill utnyttja denna förmån meddelar detta till styrelsen. T ex genom att svara på detta mejl. Se även info på hemsidan om detta ==> https://fagerviksbatklubb.se/nyheter.html


Nattvaktlistan för sommaren 2022 kommer att läggas ut under arbetsdagen i vaktstugan där du själv kan välja datum för din nattvakt. Om du inte väljer själv kommer du tilldelas ett datum. Nattvaktsplikt har alla medlemmar med båtplats och/eller vinterförvaring i båtskjul/hagen. Undantag för medlemmar som fyllt 75 år (eller fyller det i år).  Mer information finns på hemsidan där vi även kommer lägga ut årets listor så snart de är sammanställda ==> https://fagerviksbatklubb.se/vaktlista-samt-instruktion/


Vårmöte kommer hållas i samband med arbetsdagen.


Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.


Valborgsfirande i Båtklubben 30 april

Välkommen att fira in våren i båtklubben söndag 30 april. Timrå manskör med start kl 18.30. Brasan tänds kl 19.00.

Köp gärna några lotter och vinn fina priser. Lotteriet täcker klubbens konstnader för kören. 


Som vanligt är fyrverkier förbjudna inom hela båtklubbens område.


Stor parkering finns intill båtklubben bredvid fotbollsplanerna. Se skyltar.


Välkomna

Årets första arbetsdag 23 april kl 9

Nu på lördag 22 april kl 9 har vi städdag i båtklubben.  Vi utgår från checklistor som finns på hemsidan för arbetsdag 1. Finns även en del annat arbete. Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.

Här hittar du checklistan ==> https://fagerviksbatklubb.se/hamnkommitten/arbetsdag-1-april.html

Välkomna till årets första arbetsdag.

Butiksbåtmässa hos Hjertmans 25 april kl 10-17

Tisdag den 25/4 mellan ca kl 10-17 finns det ca 12 leverantörer på plats hos Hjertmans i Sundsvall för att vara behjälpliga med support och informera om deras produkter. Se info bif pdf som skickats till din e-post.


Kom förbi för att prata, fråga, kolla eller bara ta en kopp kaffe och socialisera. Hjertmans har även 20% kundrabatt på ca 7000 artiklar.


Representanter från följande leverantörer kommer finnas på plats tisdag 25 april 2023 mellan kl 10-17:

Garmin visar GPS:er, ekolod & elektronik.

Hempel visar bottenfärger och övriga färger.

CTEK visar batteriladdare m.m.

Raymarine visar GPS:er & elektronik.

Thermoprodukter visar kyl/frys & övriga komfortprodukter.

International visar bottenfärger och övriga färger.

Dometic visar kyl/frys, spis, toalett m.m.

Robline visar tampar, fall. Tudor/EXIDE visar batterier.

Sleipner visar bogpropellrar, ankarspel, hydraulstyrning m.m.

LeFant visar epoxiprimer och båtvårdsprodukter.

Baltic visar flytvästar.

Vårerbjudande - Hamnguiden 10

Skagerrak Förlag lämnar rabatt på Hamnguiden 10 till båtklubbar och personer som är knutna till VNBF - Båtklubbar och deras medlemmar får 25 % rabatt på ordinarie pris (748 kr) vid beställning direkt från förlaget. Priset blir då 561 kr + frakt 95 kr = 656 kr. 

Beställningen görs direkt till Helge på Skagerrak Förlag i Norge: helge@lmf.no Märk att mailadressen slutar på .no! - OBS! Viktigt att vid beställning uppge namn, mobilnummer, leveransadress och fakturaadress (om ej samma som leveransadressen). - Böckerna sänds direkt efter mottagen beställning från lagret i Sverige. Normal leveranstid är 2–4 dagar. Skagerrak Förlag: https://lmf.no/se/produkt/hamnguiden-10-hoga-kusten-arholma/


Kallelse till FBK Vintermöte 2023 02 21 i Klubbstugan

Medlemmarna i Fagerviks Båtklubb kallas härmed till traditionsenligt Vintermöte. Vi ses i Klubbstugan kl 18:00 den 21/2 2023. Fika ordnas.


Mötespunkter:

 1. Välkomna och öppnande av möte.
 2. Genomgång/ presentation av årets Styrelse
   • Val till vakant suppleantpost
 3. Presentation av årets aktiviteter och datum för diton.
 4. Presentation av årets kommande arbeten
   • Bryggbyte på piren del 2
   • Förankring av vågbrytaren
   • Kapning av diverse pålar under vattnet
   • Övriga underhåll och reparationer
 5. Behov som skall undersökas:
   • Muddring av inre hamnen
   • Lösning hur vi gör med ”tuben” som vågbrytare
 6. Ekonomi:
   • Kort status om klubbens ekonomi
 7. Båtplatser och medlemmar:
   • Kort status och eventuella kommande händelser
 8. Valborg:
   • Hur det blir 2023
 9. Övriga frågor:
 10. Uthyrning av Klubbstugan.
 11. Sommarens Nattvaktsupplägg
 12. Annat?


Välkomna!

Styrelsen genom Olle Graeve, Ordförande


Kallelse till årsmöte 15 nov kl 18.00 (publ 2022-10-18):

Välkommen på årsmöte Fagerviks Båtklubb tisdag 15 november kl 18.00i klubbstugan. Vi bjuder som vanligt på fika under kvällen.

Styrelsen önskar fastställa de justeringar av stadgar och ordningsregler som godkändes av det extra medlemsmötet vid sista arbetsdagen. Punkterna skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten varav det andra skall vara Årsmötet.
Det som godkändes var:

* Mindre justering av stadgar och ordningsregler

* Stadgeändring från tre till två ledamöter i valberedningen

* Textjustering i stadgarna vid inträde i klubben. From nu intygar man att man läst och godkänt stadgar och ordningsregler och det är alltid de senaste reglerna som är upplagda på hemsidan

* Avgiftsändringar:
- Att utan ÖK med Hamnkapten lämna båt i sjön from sista arbetsdagen för säsongen kostar from nu 1500kr (tidigare 500).
- När medlem utesluts efter tre varningar debiteras 5000kr per år för kvarlämnad båt i hamnområdet.
- Justering: Nattvakten skall stänga av vv-beredaren i bastun
- Justering: Nattvakt görs en (1) gång per säsong, inte 1,5.
- Skärpta regler för underhåll av skjul och båttäckning
- 2-årsregel för båt som ej brukas. Skall tas bort från hamnområdet om inte annat överenskommes med styrelsen
- Skyldighet att omedelbart åtgärda skador på skjul och täckning av tex vind eller snö

Detta var vad som godkändes vid förra mötet och skall fastställas av Årsmötet.

Inga motioner har lämnats in till Styrelsen.
I Verksamhetsberättelsen beskriver styrelsen året som gått.


Agenda till årsmötet enligt våra stadgarhttps://fagerviksbatklubb.se/stadgar.html


Välkommen

Styrelsen

Kallelse till medlemsmöte 1 oktober

I samband med arbetsdagen 1 oktober då vi vintrar båtklubben kommer vi ha extrainsatt medlemsmöte under fikapausen kring kl 11-12 beroende på hur arbetet flyter på.

På agendan finns förslag på stadgeändring av paragraf 12 som behandlar kopplingen till gällande ordningsregler för klubben. Ändringar i klubbens stadgar kräver godkännande på två separata medlemsmöten.

Vi kommer även informera om ändringar som gjorts bland våra ordningsregler. Alla medlemmar har fått förslagen som bilaga i e-post som skickades ut 9 september.


Extraarbeten (publ 2022-10-18):

1: Om någon inte hunnit göra arbetsdag finns beting att ta sig an. Det handlar om gräs och slyröjning. Kontakta K-G Modin om ni vill jobba. K-G nås enklast på mobilen 070-516 17 38.


2: Alla som har båt eller vagnar (även vattenskotertrailers) uppmanas att slå av gräs runt era platser. I vår är det brandfarligt torrgräs. Har man plats eller prylar i hagen skall man alltid hålla undan gräs och sly. Röjutrustning finns att låna från klubben.

Båtlyft 24/9 med kran 

Lördag 24 september med start på morgonen blir det båtlyft med kran. Nykvist kör traktor och var och en betalar för sig. Under lördagen är det parkeringsförbud från sjösättningsrampen och hela vägen ut till piren för att möjliggöra flytt av båtarna. Efter alla kranlyft med start 13-14 tiden kommer vi att ta upp större båtar med traktor från sjösättningsrampen. Mer information kommer finnas på klubbens facebook sida. 


Kortläsaren till bommen

Som ni märkt så har vi haft problem med kortläsaren till bommen i sommar. Den kommer att lagas nu under september månad. 

Arbetsdag 20 augusti kl 9.00

Nu på lördag har vi årets arbetsdag nummer tre som kallas slåtterdagen. Denna dag är det fokus på städning och underhåll av hela båtklubbens område. Arbetsledare har som vanligt gul väst på sig. Vi utgår från checklistan för denna dag som finns här ==>

Arbetsdag 3 - Augusti | fagerviksbatklubb.se

Vaktlistan för september 2022 (uppdaterad 2022-08-30)

Nu har vi sammanställt vaktlistan fram till sista september 2022. (oktober publiceras senare). Vaktlista samt instruktion finns på hemsidan under 'Övrigt' samt i vaktstugan. Kom ihåg att det är viktigt att skriva i loggboken. Saknas logg så faktureras straffavgift för ej utförd nattplikt enligt gällande avgiftslista. Och det vill vi ju undvika - eller hur:-)


Om tiden inte passar eller om du fått förhinder så försök först och främst att byta själv med någon annan medlem. Kontakta vaktansvarig (se info på kontaktsidan på hemsidan)  i sista hand om det inte går att lösa själv. Vaktlista samt instruktion | fagerviksbatklubb.se


Avgifter | fagerviksbatklubb.se

Bilder från arbetsdagen maj 2022

Nu är galleriet uppdaterat med bilder från senaste arbetsdagen maj 2022. ==>


Bilder 2022 | fagerviksbatklubb.seKallelse till FBK Vårmöte 2022 05 07, Hamnplan

Vårens viktiga dag är nu i antågande! På lördag är det andra arbetsdagen och dagen då vi skall få ordning på bryggor och bommar. Viktigt med god uppslutning!


Vi har också ett Vårmöte på agendan som sker efter arbetet. Vi kommer att ordna lite ätbart och fika.

Nattvaktslistorna kommer att läggas ut så ni kan boka er natt i sommar. OBS! Vi påminner om det senaste beslutet att nattvakt och arbetsdag är frivilligt from det år man fyller 75 år. Meddela gärna styrelsen per telefon eller mail (se info på 'kontakt'-sidan) om ni uppnått denna ålder. Vi saknar åldersregister.


Mötespunkter Vårmöte:

1. Välkomna och öppnande av möte.

2. Presentation av årets kommande arbeten

- Bryggbyte på piren del 2

- Status på behov av jobb efter dagens prestationer och konstateranden

- Muddring av yttre hamnen skall undersökas

3. Ekonomi:

- Kort status om klubbens ekonomi

4. Årets nattvakt:

- Regler och instruktioner

- Viktigt att ni skriver in er! Inte giltigt med efterhandsuppgifter

5. Båtplatser och medlemmar:

- Kort status och eventuella kommande händelser

- Läget med nyckelkorten

6. FBK i framtiden. Påfyllning behövs i engagemang

- Uthyrningsansvarig för Klubbstugan

- Valborgskommitté

7. Övriga frågor:


Välkomna!

Styrelsen genom Olle Graeve, Ordförande


Arbetsdag lördag 7 maj kl 9.00

Nu på lördag 7 maj kl 9 har vi arbetsdag i båtklubben. Checklista för stående arbetsuppgifter för denna arbetsdag finns här==>  https://fagerviksbatklubb.se/hamnkommitten/arbetsdag-2-maj.html

Utöver dessa kan hamnkommittén förstås ha lagt till några ytterligare för dagen.


Som ni sett i tidigare utskick så har styrelsen fattat beslut att medlemmar från och med det år man fyller 75 år deltar frivilligt i arbetsdagar och nattvakt. För att underlätta administrationen runt detta vill vi att ni som vill utnyttja denna förmån meddelar detta till styrelsen. T ex genom att svara på detta mejl. Se även info på hemsidan om detta ==> https://fagerviksbatklubb.se/nyheter.html


Nattvaktlistan för sommaren 2022 kommer att läggas ut under arbetsdagen i vaktstugan där du själv kan välja datum för din nattvakt. Om du inte väljer själv kommer du tilldelas ett datum. Nattvaktsplikt har alla medlemmar med båtplats och/eller vinterförvaring i båtskjul/hagen. Undantag för medlemmar som fyllt 75 år (eller fyller det i år).  Mer information finns på hemsidan där vi även kommer lägga ut årets listor så snart de är sammanställda ==> https://fagerviksbatklubb.se/vaktlista-samt-instruktion/


Vårmöte kommer hållas i samband med arbetsdagen.


Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.


Välkomna

Arbetsdag lördag 23 april kl 9 (publ 2022-04-20)

Nu på lördag 23 april kl 9 har vi städdag i båtklubben.  Vi utgår från checklistor som finns på hemsidan för arbetsdag 1. Finns även en del annat arbete. Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.

Här hittar du checklistan ==> https://fagerviksbatklubb.se/hamnkommitten/arbetsdag-1-april.html

Välkomna till årets första arbetsdag.

Meddelande inför årets nattvakt och arbetsdagar (publ 2022-04-19)


Styrelsen har beslutat att medlem från och med det år man fyller 75 år deltar frivilligt i vid arbetsdagar och som nattvakt (således födelseår 1947 eller tidigare för 2022).

Viktigt att tänka på är att om man sätter upp sig på nattvaktslistan frivilligt så räknar klubben med att man sitter där den natten. Nattvaktsbot är relaterat till att hamnen lämnas obevakad och debiteras som vanligt om man uteblir från bokat pass. Som sagt, vid uppnådd ålder är det frivilligt att sätta upp sig som nattvakt och deltagande välkomnas!

Arbetsdagarna blir också frivilliga from året man fyller 75 år. Arbetsdagarna är en av de mest sociala aktiviteter som genomförs i klubben och alla är naturligtvis hjärtligt välkomna. Sysslor finns alltid, även av lättare slag.

Klubben har inget åldersregister så det blir ett arbete med att kartlägga vilka som uppnått rätt ålder för frivilligheten.
Beslutet har tagits alldeles nyligen så vi får hjälpas åt med detta. Ni som läser det här meddelandet får gärna själva kontakta styrelsen på mail:
eller genom att på annat sätt kontakta styrelsen. SÄRSKILT VIKTIGT är denna anmälan om ni inte tänker delta i nattvakten denna sommar.

Varför har vi tagit detta beslut? För Styrelsen är det alltid en utmaning att behöva bedöma var och ens arbetsförmåga utifrån ålder och hälsa. Vi vill komma från dessa godtyckliga bedömningar som kanske inte heller alltid blir rättvisa, ”varför slapp hen men inte jag?”. Det känns dessutom väldigt bra att kunna hedra medlemmar som kämpat med vår anläggning genom att göra fortsatta insatser frivilliga. Även i fortsättningen kan vi så klart få frågor från medlemmar som ännu inte nått åldersgränsen men som av någon anledning har drabbats av nedsatt förmåga. Dock blir det färre att ta ställning till.

Styrelsen ser gärna att i de familjer där medlem uppnått ålder för frivilligheten men vars familjemedlemmar är de som aktivt idkar båtliv och nyttjar anläggningen så kommer någon att ställa upp i arbetsuppgifterna. Till att börja med så är detta inget krav.

Första arbetsdag för säsongen är lördag den 23 april!  Nattvaktslistorna läggs ut på andra arbetsdagen då vi även har Vårmöte och det är den 7 maj.
Hoppas vi ses!

 

Styrelsen i FBK genom
Olle Graeve, Ordförande


Vintermöte tisdag 22 februari kl 18 klubbstugan

Kallelse till FBK Vintermöte 2022 02 22 i Klubbstugan

 

Med slopade restriktioner återuppstår nu Vintermötet för medlemmarna i Fagerviks Båtklubb. Vi ses som traditionen bjuder i Klubbstugan kl 18:00 den 22/2 2022. Fika ordnas.

Mötespunkter

 1. Välkomna och öppnande av möte.
 2. Genomgång/ presentation av årets Styrelse
 3. Presentation av årets kommande arbeten
  - Bryggbyte på piren del 2
  - Förankring av vågbrytaren
  - Ökad förankring av inre flytbryggan
  - Reparation av Isbryggan
 4. Behov som skall undersökas:
  - Muddring av yttre hamnen behövs
 5. Ekonomi:
  - Kort status om klubbens ekonomi
 6. Båtplatser och medlemmar:
  - Kort status och eventuella kommande händelser
  - VIKTIGT! Påminnelse om att kvittera ut sitt nyckelkort.
 7. Valborg:
  - Inställt även 2022
  - Hur skall vi lösa Valborg i framtiden? Idé från Styrelsen
 8. Övriga frågor:
  - Uthyrning av Klubbstugan. Hur kommer vi igång igen?
  - Sommarens Nattvaktsupplägg
  - Annat?

 

Välkomna!
Styrelsen genom Olle Graeve, Ordförande

Årsmöte tisdag 16 november kl 18 klubbstugan

Välkommen på årsmöte Fagerviks Båtklubb tisdag 16 november kl 18.00 i klubbstugan. Vi bjuder på smörgåstårta under kvällen vid föranmälan till ordförande Helena. Skicka SMS till henne på 070-7605844 alt e-post till info@fagerviksbatklubb.se.

Covid-19 - Tänk på att hålla dig hemma om du har symtom såsom hosta, feber osv och att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

Två förslag på ändringar från styrelsen enligt §20  i stadgarna:

Styrelsen lämnar förslag till årsmötet om en uppjustering av båtplatsavgifterna till 700, 800 och 1000kr (liten, mellan och stor). Isbryggans platser höjs till 500 kr. Avgifterna höjs för att täcka alla allmänna kostnader men också för framtida investeringsbehov i hamnanläggning och klubbstuga. 


§18 inkomna motioner - Inga motioner inkomna från någon medlem i FBK.


Övrigt (§21):

Utöver årsmötesagenda blir det lite info om säsongen som gått, presentation av oss i styrelsen.

Det behövs även en support till stuguthyrningsansvarig, det handlar först och främst om att dela på ansvaret för uthyrningen en tid framöver.

 

Agenda till årsmötet enligt våra stadgar https://fagerviksbatklubb.se/stadgar.html  


Arbetsdag 2 oktober kl 9.00

Nu är det dags för årets sista arbetsdag. Prioriterade insatser är städning/röjning i hagen samt upptagning av Y-bommar. Efter arbetsdagens slut bjuds det på ärtsoppa.

Se även info på hemsidan Arbetsdag 4 - Oktober | fagerviksbatklubb.se


Det är även tillfälle att kvittera ut ditt nyckelkort för bom och klubbstugan. 50 kr kostar kortet, vi tar gärna betalt via swish.


Uppdatera er gärna om vad som händer i klubben genom att ta del av  minnesanteckningar från styrelsemöten".


OBS!

Den 16 november är det dags för årsmöte, passa på att delta och var med och påverka hur du vill att din klubb ska utvecklas i framtiden!

Arbetsdag 21 augusti kl 9.00

Nu är det dags för årets tredje och näst sista arbetsdag, lördag 21 augusti kl 9.00,  arbetsuppgifter under dagen är bland annat:

 • förstärkning och skruvning på bryggor.
 • slyröjning ut med vägen mot pir samt röja brandgator mellan skjul
 • trimning av gräs och buskar  vid skjul och bryggor
 • övrigt arbete enligt arbetslista

Klubben har två röjsågar men vi kommer att behöva fler, tag gärna med röjsåg eller trimmer om ni har möjlighet, drivmedel/bensin står klubben för!

Även skruvdragare kommer att behövas!


Vi bjuder på fika vid arbetsdagens slut !

Välkomna!


Vimpel med FBK logga

Nu kan du köpa vår nya båtvimpel. Pris 100 kr/st. Kontakta Helena Ringström i styrelsen eller mejla oss på 

Nyheter

Protokoll från vårmöte och årsmöte (publ. 2021-08-03)

Protokoll från vårmötet och årsmötet finns nu på hemsidan i mappen övrigt och övriga dokument


Majbrasan 2021 inställd

Majbrasan 30 april 2021 inställd pga covid-19

Ringar på Vattnet

Som många kanske hört så pågår förbättringsarbeten i Åkeröviken på Åstön genom projektet 'Ringar på vattnet'. Där vill vi i vår båtklubb gärna vara med och hjälpa till. Därför har vi bestämt att de som anmäler sig till dessa arbeten nu i höst där bland annat bryggdäck ska fixas får tillgodoräkna sig det som en arbetsdag i FBK.


Bryggdäcket som byggs blir 18 meter långt och 3 – 5 meter brett. Materiel finns på plats. Verktyg tar var om en med. Det behövs framför allt skruvdragare med laddade batterier och bits för T 20 samt stjärnskruvsbits. En vass fogsvans, vinkelhake, tumstock.


Vid intresse mejla oss påDe som anmält intresse kontaktas av oss för mer info om vilka dagar arbeten sker osv.

POPULÄRT

Du vet väl att du som medlem har möjlighet att hyra klubbstugan. Mer information hittar du här

Ingen uthyrning av klubb-

stugan under pandemin

Under rådande COVID-19 pandemi har styrelsen beslutat att pausa uthyrningen av klubbstugan. Detta beslut gäller tillsvidare.

Protokoll från styrelsemöte

Nu finns protokoll från senaste styrelsemötet 2021 att läsa här på hemsidan. Finns även beslutsprotokoll angående elmätare på bryggor.

Alla protokoll hittar du under Övrigt/övriga dokument eller så kan du klicka här


Diesel utan RME

Vivstavarvs Båtklubb erbjuder även i år Diesel utan RME. Försäljning sker torsdagar 18.30-20.00. Mer info hittar du här:

https://fagerviksbatklubb.se/vivstavarvs-b%C3%A5tklubb---dieselmack-utan-rme.html

Bilder från arbetsdagen 22 augusti 2020

Årsmötet 2020 framflyttat ytterligare


Styrelsen har beslutat att skjuta fram både vårmötet och årsmötet ytterligare. Det var planerat att hållas nu på arbetsdagen 8 maj men pga utökade restriktioner går det inte att genomföra. Mer information kommer framöver om nytt datum.

https://www.1177.se/Vasternorrland/aktuellt/aktuellt-i-vasternorrland/29-april-fler-och-skarpta-regionala-rekommendationer-i-vasternorrland/ 


Nuvarande styrelse fortsätter att tillvarata klubbens intressen fram till nya årsmötet. Bokslut är upprättat, verksamhetsberättelse är dokumenterad och undertecknad av styrelsen och den ekonomiska berättelsen är godkänd av revisorerna.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt senaste styrelseprotokoll hittar du här.
Februari 2021 - inställt vintermöte & info om nyckelkort

Vintermötet 16 februari är inställt på

grund av rådande Coronapandemi.

Ambitionen är att slå ihop medlems-

möten, vintermöte, vårmöte och

årsmötet (för 2020) den 8 maj då vi

kan vara utomhus.Byte till kodlås på bom och klubbstugan kommer att färdigställas inför sommarsäsongen.  Grävning är gjord, kabel ska läggas ner och kopplas ihop. Nyckelkort finns nu hos FBK men behöver läggas in i systemet för att så småningom knytas ihop med innehavaren.

 

Mer information om kommande möte och nyckelkort kommer längre fram i vår. 

Arbetsdag 8 maj kl 9.00

Nu på lördag 8 maj kl 9 har vi arbetsdag i båtklubben. Pga utökade restriktioner i Västernorrland kommer vi enbart fokusera på det allra viktigaste inför sommaren, tex y-bommar, landgångar, vågbrytare. Inget fika kommer att serveras under arbetsdagen. Vi kommer inte heller köra något vårmöte/årsmöte som tidigare planerat. Mer information kommer framöver.

Arbetsledare för dagen har gul väst. Kontakta honom/henne för mer info.


Tänk på distansering samt att hålla dig hemma om du har corona symtom.


Foto: arbete med yttre flytbryggan under våren 2019

Vaktlistorna för sommaren 2021 klara (publ. 2021-05-28)

Nu är vaktlistorna för sommaren klara. De läggs ut löpande på hemsidan. Du kommer dessutom få samtliga listor via e-post innan 1 juni. Du hittar juni vaktlista här.


Mer information runt vaktgång hittar du under fliken Övrigt/Vaktlista samt instruktion.

 Nu är båthamnen redo för sommaren. Klicka in i galleriet om du vill kolla på några bilder från idag.

Bilder från arbetsdag 8 maj 


Nu har vi uppdaterat galleriet med lite bilder från arbetsdagen. Nytt kablage blev grävt till bommen inför installationen av nytt system då vi ersätter bomnyckeln med tags. I övrigt fick vi bort mycket gammalt materiel från området, rensning av klubbskjulet samt förbättringar på pirbryggan.

Här hittar du bilderna 

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Foto: Ny plattsättning framför klubbstugan april 2020

Vimpel med FBK logga

Nu kan du köpa vår nya båtvimpel. Pris 100 kr/st. Kontakta Helena Ringström i styrelsen eller mejla oss på