Arbetsdag 4 - Oktober

$ 00.00

Arbetsdag 4 - Oktober månad

Denna checklista innehåller stående aktiviteter som ska utföras denna arbetsdag.

Obs! Arbetsledare från hamnkommittén har alltid gul reflexväst på sig (finns i vaktstugan)

Aktivitet:

Bomupptagning

Ta in utemöbler

Krattning

Töm brandbod

Lyfta in landgångar på flytbryggorna (traktor)

Ta in gungorna

Ta in vattenslangarna (bryggor, skjul, hagen)

Ta in vimplarna (lägg på hyllan i klubbskjulet)

Ta in badstegen vid vaktstugan

Ta in livräddningsutrustningarna (lämna livbojen närmast mastbryggan)

Lyfta upp bryggorna längs med vaktstugan (traktor)

Vågbrytare och grundprickar ska tas in, öppen båt behövs för att ta in prickar

Allmän städning i området,

Fixa fika med kaffe & te mm

Efter arb.dag 4 stängs vattnet av inför vintern