Styrelse och Hamnkommitté

Styrelse & Hamnkommitté

Styrelse:

Namn:

Telefon:

Ordförande

 Olle Graeve

070 322 33 50

Kassör

Linda Eklund

072-8590055

Ledamot  (sekreterare)

Anders Risberg

070-6818520   

Ledamot

Mikael Henriksson

073-0355369

Ledamot

Karl-Gunnar Modin

070-516 17 38

Ledamot

Camilla Ödmark

070-6676319

Ledamot

Robin Nord

072-5045730

Suppleant

Emma Åslund

072-2155054

Suppleant

Emil Söderlund

076-7612756


Hamnkommittén och övriga roller

Roll:

Namn:

Telefon:

Ansvarig hamnanläggning

Emil Söderlund

076-7612756

Hamnkapten (båtplatsansvarig och medlemskontakt)

Karl-Gunnar Modin

070-516 17 38

Hamnkommittén

Fredrik Nylander

0703480481

Hamnkommittén

Mikael Lindqvist

070-2377050

Hamnkommittén

Jesper Nylander

070-8747710

Hamnkommittén

Sebastian Sjödin

070-6206056

Klubbstugan

Emma Åslund

072-215 50 54

Gröna ytor ansvarig

Jan Israelsson

072-5178489

Vaktansvarig

Jessica Norberg

073-202 78 48

Hemsida

Anders Risberg

070-6818520

Revisor 1

Roger Boork

070-3398100

Revisor 2

vakant


Valberedning

Valberedare 1

Gunnar Grönberg


Valberedare 2

Peter Högström