Elkort - möjlighet till kontinuerlig el till din båt på bryggan

Elkort - möjlighet till kontinuerlig el till din båt på bryggan


Bakgrund:

Landström mer än 24 tim/vecka ej tillåtet på bryggorna

Vi påminner alla om att det inte är tillåtet att ha landström inkopplat mer än 24 timmar åt gången samt vid max 1 tillfälle per vecka. Detta pga de problem vi får med så kallad galvanisk korrosion mellan båt och hamnens metallkonstruktioner när du är ansluten till landström. Vi har nu återigen tvingats byta kättingarna. Denna gång på inre flytbryggan som fullkomligen ätits upp. Se bild härintill. Stor risk finns också att närliggande båtar drabbas där drev, propeller etc kan förstöras på ett fåtal veckor.

Undantag till ovanstående regel kan ges om medlem har installerad isolationstransformator. Kontakta isåfall KG Modin (070-516 17 38)som godkänner ev undantag.
Elkort:

Om du fått installation godkänd enligt ovan så kan du för 400 kr/år få tillgång till el på brygga. Som bevis får medlem ett s k  Elkort som ska placeras i båten väl synligt från bryggan.

Avgiften betalas via swish till båtklubbens swishnummer 1230734590