Vaktlista samt instruktion

Att tänka på när du skall gå vakt i

Fagerviks Båtklubb

 

 

  • Tid för vaktgång är kl. 22.30—05.30

 

  • Vakt ska ha gul varselväst på under vakt så att vi tydligt ser vem som är hamnvakt. Detta är viktigt då alla inte känner alla. Västarna finns i vaktstugan

 

  • Under din vakt är det lämpligt att gå en runda varje eller varannan timme genom hela klubbens område.

  • Skriv i loggboken ev observationer samt namn. Utebliven info i loggbok tolkar klubben som utebliven vaktgång vilket i sin tur ger extra avgift för dig.

  • Ingrip inte i ev stöld – ring polis istället.

  • Ring eller sms:a nästa vakt på vaktlistan och påminn om vaktgången.

  • Ta gärna med en kompis så blir vakten lite trevligare. Kaffe och Te finns i vaktstugan.


Ha en trevlig kväll och natt!

Vaktlistan för juli till september hittar du i mapparna under denna sida.


Observera att om du fått förhinder och inte kan gå din vaktnatt så måste du själv kontakta andra medlemmar och försöka byta datum.


Har du några övriga frågor så kan du kontakta vaktansvarig Jessica Norberg. telnr hittar du på kontaktsidan.