Kalender

Kalender 2019

 

29 jan   kl.18.00   Styrelsemöte (obs tisdag)

19 feb   kl. 18:00  Styrelsemöte & vintermöte i  klubbstugan

16 apr   kl. 18.00  Styrelsemöte i klubbstugan

27 april kl. 9:00    Arbetsdag

30 april kl.19:00  Majbrasa

11 maj   kl. 9:00   Arbetsdag/vårmöte

11 maj   kl. ?         Medlemsfest               

4 juni    kl. 18.00  Styrelsemöte i klubbstugan

17 aug  kl.   9:00  Arbetsdag - Slåtterdag

17 aug  kl. 18:00  Surströmmingsfest???

20 aug kl. 18.00  Styrelsemöte i klubbstugan

24 sep  kl. 18.00 Styrelsemöte i klubbstugan

5 okt     kl.   9:00 Arbetsdag - Vintring av hamnanläggning

5 nov    kl. 18.00 Styrelsemöte i klubbstugan

19 nov  kl. 18:00 Årsmöte