Kalender

Fagerviks Båtklubb 2022
(veckodag för styrelsemöten är tisdagar kl 18.00 )


Januari                 Konstituerande styrelsemöte

1 feb kl 18.00       Styrelsemöte
22 feb kl. 18:00    Vintermöte i klubbstugan

12 apr kl. 18.00    Styrelsemöte i klubbstugan
23 april kl. 9:00    Arbetsdag
30 april                 Valborg majbrasa ==> OBS INSTÄLLT
7 maj kl. 9:00      Arbetsdag/vårmöte/Årsmöte

                              (sjösättning y-bommar)
31 maj kl. 18.00   Styrelsemöte i klubbstugan
20 aug kl. 9:00     Arbetsdag - Slåtterdag
30 aug kl. 18.00  Styrelsemöte i klubbstugan
20 sep kl. 18.00   Styrelsemöte i klubbstugan
1 okt kl. 9:00       Arbetsdag - Vintring av hamnanläggning

1 nov kl. 18.00    Styrelsemöte i klubbstugan
15 nov kl. 18:00  Årsmöte (tisdag kl 18.00)