Kalender

Fagerviks Båtklubb 2021
(veckodag för styrelsemöten är tisdagar kl 18.00 )


26 jan kl.18.00     Styrelsemöte
16 feb kl. 18:00    Styrelsemöte & vintermöte i

                               klubbstugan

20 apr kl. 18.00    Styrelsemöte i klubbstugan
24 april kl. 9:00    Arbetsdag
30 april                 Majbrasa inställd pga covid-19
8 maj kl. 9:00      Arbetsdag/vårmöte/Årsmöte

                              (framskjutet från 2020)

                              (sjösättning y-bommar)
1 juni kl. 18.00      Styrelsemöte i klubbstugan
21 aug kl. 9:00     Arbetsdag - Slåtterdag
21 aug kl. 18:00   Surströmmingsfest???
24 aug kl. 18.00  Styrelsemöte i klubbstugan
21 sep kl. 18.00   Styrelsemöte i klubbstugan
2 okt kl. 9:00       Arbetsdag - Vintring av hamnanläggning

2 nov kl. 18.00    Styrelsemöte i klubbstugan
16 nov kl. 18:00  Årsmöte (tisdag kl 18.00)