Avgifter

Avgifter

Typ av avgift

Kostnad/år 

Medlemsavgift

600

Medlemsavgift - stödmedlem

300

Båtplats liten

700

Båtplats mellan

800

Båtplats stor

1000

Båtplats vid isbryggan

500

Båtplats på land (2.4 seglare)

300

Uppläggning i hagen - liten

150

Uppläggning i hagen -  mellan

250

Uppläggning i hagen - stor

350

Markavgift för båtskjul

350

Försäkring för båtskjul

300

El i båtskjul, rörlig avg/kwh

Avgiften per kwh beräknas

varje år utifrån klubbens totala elkostnad (fast & rörlig).

2019 blev kostnaden 1,75 kr/kwh

Försäkring gamla skjullängan

200

Engångsavgift när medlem för egen båtplats

500

Klubbstugan avg/dygn:

medlem

icke medlem


500

1500

Depositionsavgift för nyckel till båtklubben (återfås vid utträde)

500

Utebliven arbetsplikt (2 dagar)

1500

Utebliven arbetsplikt (1 dag)

500

Nekande tillträde vid brandsyn

800

Utebliven nattvakt 

Denna nivå gäller medlem inte hör av sig till vaktansvarig

2000

Utebliven nattvakt

Denna nivå gäller då medlem i god tid hört av sig till vaktansvarig att hen inte kan gå nattvakt 

800

Segelbåtsägare i FBK som tävlingsseglar och som är ansluten till annan SSF ansluten klubb får göra avdrag på den medlemsavgiften vid uppvisande av fakturan. FBK ersätter enligt tidigare årsmötesbeslut upp till 400 kr/år

max 400 kr/år

Båt som ligger kvar vid brygga vid bomupptagning

500

Adm avgift vid ej betald medlemsfaktura

200