Styrelse & Hamnkommitté

Styrelse & Hamnkommitté

Styrelse:

Namn

Telefon

Ordförande

Helena Ringström

070 - 760 58 44

Kassör

Linda Eklund

Ledamot

Anders Risberg

070 - 681 85 20

Ledamot

Olle Graeve

Ledamot

Karl-Gunnar Modin

070-516 17 38

Suppleant

Peter Högström


Supplant

Fredrik Åslund

070-695 90 71Hamnkommittén och övriga roller

Hamnkapten

Fredrik Åslund

070-695 90 71

Båtplatsansvarig

Karl-Gunnar Modin

070-516 17 38

Hamnkommittén

Jan Ringström


Hamnkommittén

Fredrik Nylander


Hamnkommittén

Patrik Devall


Klubbstuga

Irja Vadell

070-333 89 50

Gröna ytor ansvarig

Jan Israelsson


Vaktansvarig

Jessica Norberg

073-202 78 48

Hemsida

Anders Risberg