Vaktlista samt instruktion

Vaktlista samt instruktion

Att tänka på när du skall gå vakt i

Fagerviks Båtklubb

 

 

  • Tid för vaktgång är kl. 22.30—05.30

 

  • Vakt ska ha gul varselväst på under vakt så att vi tydligt ser vem som är hamnvakt. Detta är viktigt då alla inte känner alla. Västarna finns i vaktstugan

 

  • Under din vakt är det lämpligt att gå en runda varje eller varannan timme genom hela klubbens område.

  • Skriv i loggboken ev observationer samt namn. Utebliven info i loggbok tolkar klubben som utebliven vaktgång vilket i sin tur ger extra avgift för dig.

  • Ingrip inte i ev stöld – ring polis istället.

  • Ring eller sms:a nästa vakt på vaktlistan och påminn om vaktgången.

  • Ta gärna med en kompis så blir vakten lite trevligare. Kaffe och Te finns i vaktstugan.


Ha en trevlig kväll och natt!


Vaktlista med telefonnummer kommer att läggas ut här nedan inom kort