Miljöarbete

Miljöarbete

Avfallshanteringsplan och uppgifter till avfallsplan  

Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2015 och kommer att revideras senast när förändringar i avfallshanteringen inom hamnanläggningen medför att revision bedöms vara påkallad. 

rnas båtar från och med säsongen 2015. 


work in progress...