Styrelse & Hamnkommitté

Styrelse & Hamnkommitté

Styrelse:

Namn

Telefon

Ordförande

Helena Ringström

070 - 760 58 44

Kassör

Linda Eklund

Ledamot

Anders Risberg

070 - 681 85 20

Ledamot

Olle Graeve

Ledamot

Karl-Gunnar Modin

Suppleant

Peter Högström


Supplant

Fredrik ÅslundHamnkommittén och övriga roller

Hamnkapten

Fredrik Åslund


Båtplatsansvarig

Karl-Gunnar Modin


Hamnkommittén

Jan Ringström


Hamnkommittén

Fredrik Nylander


Hamnkommittén

Patrik Devall


Klubbstuga

Irja Vadell


Gröna ytor ansvarig

Jan Israelsson