Senaste nytt

Arbetsdag lördag 6/5 kl 9 samt vårmöte ca 11.30

Nu på lördag 6/5 kl 9.00 har vi årets andra arbetsdag i båtklubben. Som vanligt har vi arbetslistan nedan som utgångspunkt för de jobb som ska göras. Ta gärna med lämpliga verktyg för ett jobb som passar dig. Vi har litet utbud av verktyg i vårt förråd. Det finns också några tilläggsarbeten som vi går igenom på morgonen. På lördag är det Fredrik Å som håller i arbetet och som vanligt har arbetsledaren gula västen på sig.

Read more: Arbetsdag lördag 6/5 kl 9 samt vårmöte ca 11.30

Arbetsdag lördag 22 april kl 9.00

Lördag 22/4 kl 9.00 har vi årets första arbetsdag. I tidigare medlemsnytt var det fel datum. Bland arbetsuppgifterna finns:

Städning

Krattning

Olja bryggor, bänkar mm

Ev. bränna gräs inför majbrasa

Vända sanden i sandlådan

Hänga upp gungor

Olja ramen till sandlådan samt gungställning

Ev vissa av arbetsuppgifter för dag 2? (se checklista på hemsidan)

Fixa fika med kaffe & te mm

Se över majbrasan, spärra av för ytterligare påfyllnad då den nu är stor nog.

Gå igenom besiktningsprotokoll av anläggningen (hamnkapten håller i detta)

Städning runt klubbstugan


Städning bakom spelhuset

Prioriterade uppgifter från 5-årsplanen. Se hemsidan under övrigt

 Ta gärna med lämpliga verktyg/redskap till ovanstående arbetsuppgifter.

Ansvarig arbetsledare från hamnkommittén har gul reflexväst. Fråga honom om du är osäker på vad som behöver göras.

Vi vill också påminna om att betala in medlemsavgifterna. Det är fortfarande många som inte betalat in dessa. Viktigt att ni som inte gjort det gör det omgående så att vi vet att ni vill ha kvar båtplatsen och medlemskapet. Kontakta även oss om ni vill avsluta medlemskapet.

 Hälsningar

FBK

Medlemsnytt mars 2017

Medlemsnytt mars 2017:

1.      Utskick av medlemsfakturor.

Nu har vi skickat ut årets medlemsfakturor. Hör av dig till vår kassör om du inte fått den alternativt om något inte stämmer. Vi kanske har en gammal adress till dig i vårt medlemsregister. Vissa justeringar av medlemsavgifterna gjordes på årsmötet november 2016. Se info på hemsidan under fliken Avgifter - http://fagerviksbatklubb.se/index.php/avgifter . Vi har också infört en hög påminnelseavgift på 200 kr om du inte betalat trots tidigare påminnelse. Vi får i dagsläget lägga väldigt många timmar på att påminna och så vill ju inte ha det i en ideell förening.

2.      FBK 5-årsplan

Under senaste vintermötet som vi hade i februari uppdaterades 5-årsplanen. Mer info om den hittar du under fliken Övrigt på hemsidan. http://fagerviksbatklubb.se/index.php/ovrigt/5-ars-plan-foer-fbk 

Read more: Medlemsnytt mars 2017

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö