Vaktlista 2017

Vaktlista för 2017. De flesta har som tidigare år valt vaktnatt själva. Hann du inte med det så är du inplacerad i listan nedan. Nya medlemmar kan kontakta vaktansvarig (se kontaktinfo på hemsidan) för inplacering. Samma sak om du inte finns med på listan. Vaktplikt har alla som har båtplats, båtskjul alternativt plats i hagen.

Kom ihåg att påminna vakten efter din vaktgång. Om du har fått förhinder är det ditt ansvar att hitta ny vakt. Försök att byta natt med annan isåfall. I undantagsfall kan du kontakta vaktansvarig (se under kontaktfliken).

Hyr du ut din plats i 2:a hand måste du säkerställa att hyraren går vakt. Ev avgift för ej genomförd vakt belastas den som har 1:a handskontraktet på platsen.

Vaktinstruktion och lista finns också på vår webbsida www.fagerviksbatklubb.se.

 

Glad sommar

FBK