Instruktion för vakt

Att tänka på när du skall gå vakt i
Fagerviks Båtklubb

• Tid för vaktgång är kl. 22.30—05.30

• Vakt ska ha gul varselväst på under vakt så att
vi tydligt ser vem som är hamnvakt. Detta är
viktigt då alla inte känner alla. Västarna finns i
vaktstugan

• Under din vakt är det lämpligt att gå en
runda varje eller varannan timme genom hela
klubbens område.

• Skriv i loggboken ev observationer samt namn.
Utebliven info i loggbok tolkar klubben som
utebliven vaktgång vilket i sin tur ger extra
avgift för dig.

• Ingrip inte i ev stöld – ring polis istället.

• Ring eller sms:a nästa vakt på vaktlistan och
påminn om vaktgången.

• Ta gärna med en kompis så blir vakten lite
trevligare. Kaffe och Te finns i vaktstugan.

Ha en trevlig kväll och natt!

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö