Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande     Anders Risberg

Vice ordf.        Kristian Thuresson

Kassör             Camilla Ödmark

Sekreterare     Helena Ringström

Ledamöter      Andreas Aronsson

Martin Lindberg

            Fredrik Åslund

Suppleanter     Peter Högström

Per-Arne Håkansson

 

FBK hade vid verksamhetsårets slut158 betalande medlemmar.

Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten.

 

Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och under sommaren har inga större stölder eller incidenter rapporterats.

 

Under våren 2015 har samtliga 35 st y-bommar på inre flytbryggan blästrats och omlackerats och fått nya bojar. Dessutom har y-bommarna på isbryggan nu i höst förberetts för nya bojar. Till våren 2016 kommer dessa också att förses med nya röda bojar. Vågbrytarna har försetts med nya bottenvikter, kättingar och schackel samt tampar så att de kan enkelt kan lösgöras och tas in på hösten. Pålningen av sjösättningsbryggan färdigställdes också då stålrören fylldes med betong och svetsades fast.

 

Gröna ytor gruppen som etablerades under 2013 har skött gräsklippning och slyröjning under hela säsongen med mycket gott resultat. Klubbstugan har också fått nytt kök samt nymålade väggar och tak. Borden är också nyligen bytta liksom barstolar och klubbfåtöljerna.  

 

Därutöver har 4 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i hamnen. Vi har också förbättrat arbetsmallarna för varje arbetsdag där årligt återkommande arbeten samsas med specifika för en arbetsdag. Märkbart för i år är att drygt 30 medlemmar av cirka 100 med arbetsplikt inte kommit på arbetsdagarna alternativt missat ett tillfälle.

 

Valborgsmässofirandet har traditionsenligt firats med körsång, lotteri och fikaförsäljning. Som vanligt samlar denna aktivitet flera hundra deltagare och försäljningen ger ett bra tillskott till klubbens kassa. Utöver det har ytterligare ett par klubbaftnar med olika teman ordnats.

 

Klubben har också deltagit i och supportat Utsjöbryggornas förening likväl den förening som finns för Sundsvalls och Timrås båtklubbar.

 

2.4-flottiljen har genomfört en serie om 6 cupdeltävlingar denna säsong. Därutöver har några av medlemmarna deltagit i de nationella rankingseglingarna, SM samt VM.

 

 

SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jour- och övningsverksamhet var 4:e vecka.

           

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2016.

 

 

 

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Anders Risberg                                   Kristian Thuresson

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Camilla Ödmark                                 Andreas Aronsson

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Fredrik Åslund                                   Martin Lindberg

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Helena Ringström                              Peter Högström

 

 

…………………………………….              

Per Arne Håkansson

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö