Verksamhetsberättelse 2013

 

Verksamhetsberättelse 2013

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande     Anders Risberg

Vice ordf.        Kristian Thuresson

Kassör             Anita Asklund

Sekreterare     Helena Ringström

Ledamöter      Per-Arne Håkansson

Martin Lindberg

            Fredrik Åslund

Suppleanter     Andreas Aronsson

            Peter Högström

 

FBK hade vid verksamhetsårets slut153 betalande medlemmar.

Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten.

 

Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och under sommaren har inga större stölder eller incidenter rapporterats. Under oktober månad har vi haft inbrott i hagen av 11-12 åringar som togs på bar gärning. Polisanmälan gjordes och ärendet överlämnades till socialtjänsten.

 

Ett antal y-bommar på yttre flytbryggan har omlackerats och fått nya bojar. Övriga 25

y-bommar har blästrats och lackerats under oktober/november och kommer till våren att förses med nya bojar de också. Nya vågbrytare med inloppsmarkeringar har satts ut med hjälp av SSRS.

 

Vi har också etablerat en grupp som i huvudsak jobbar med de gröna ytorna under säsongen, d.v.s. gräsklippning och slyröjning. Till detta har en ny åkgräsklippare och röjsåg samt diverse verktyg köpts in.

 

Projektering för uppriktning av piren har påbörjats under sensommaren. Arbetet kommer att utföras under vårvintern 2014.

Därutöver har 4 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i hamnen med gott deltagande. Hamnkommittén har också förbättrat arbetsmallarna för varje arbetsdag där årligt återkommande arbeten samsas med specifika för en arbetsdag.

 

Solig pimpeltävling anordnades för allmänheten i mars med ca 30 deltagare.

Valborgsmässofirandet har traditionsenligt firats med körsång, lotteri och fikaförsäljning.

Tre klubbaftnar med olika teman har ordnats.

 

I somras firade 2,4 flottiljen "10 år i Fagervik". Under denna säsong har 20-talet träningstillfällen genomförts samt flottiljmästerskap i form av 7 cup-deltävlingar. Klubbmedlemmar har därutöver deltagit i DM, SM + 4 nationella rankingseglingar, samt ett evenemang i Norge -Atlantic International Cup. 2.4-flottiljen är erkänt den mest aktiva 2.4-flottiljen i Sverige.

 

Klubben har också deltagit i och supportat Utsjöbryggornas förening där man under våren färdigställt en ny flytbrygga i Åkerviken.

 

SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jour- och övningsverksamhet var 4:e vecka.

           

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2014.

 

 

 

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Anders Risberg                                   Kristian Thuresson

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Anita Asklund                        Per Arne Håkansson

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Fredrik Åslund                                   Martin Lindberg

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Helena Ringström                              Peter Högström

 

…………………………………….              

Andreas Aronsson                             

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö