Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande     Anders Risberg

Vice ordf.        Kristian Thuresson

Kassör             Anita Asklund

Sekreterare     Helena Ringström

Ledamöter      Per Arne Håkansson

Martin Lindberg

            Fredrik Åslund

Suppleanter     Andreas Aronsson

            Peter Högström

 

FBK hade vid verksamhetsårets slut 147 betalande medlemmar.

Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten.

 

Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och under sommaren har inga större stölder eller incidenter rapporterats. Våren 2012 hade vi däremot inbrott i så gott som samtliga båthus och båtar i klubben. Polisanmälan gjordes av flera medlemmar och detta uppmärksammades också i de lokala dagstidningarna.

 

Slipen har färdigställts med gott resultat under maj månad med gjutning av den övre delen.

Efter vinterstormen har vi också förstärkt piren med ytterligare 360 ton bergmassor från Bergeforsens nya utskov. Nya flöten har monterats på flera y-bommar på piren då dessa också förstördes under stormen. All halogenbelysning för bryggor, skjul och hagen har ersatts med lågenergilampor.

Därutöver har 4 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i hamnen med gott deltagande. Hamnkommittén har också tagit fram nya arbetsmallar för varje arbetsdag där årligt återkommande arbeten samsas med specifika för en arbetsdag.

 

Solig men blåsig pimpeltävling anordnades för allmänheten i mars med ca 20-25 deltagare.

Valborgsmässofirandet har traditionsenligt firats med körsång, lotteri och fikaförsäljning.

Tre klubbaftnar med olika teman har ordnats.

 

2,4 flottiljen har genomfört 30-talet träningstillfällen och flottilj mästerskap i form av 8 cup-deltävlingar. Klubbmedlemmar har deltagit i DM, SM + 4 nationella rankingseglingar. Norska mästerskapen, samt VM i Italien. Flottiljens etablissemang i Fagervik startades den 16 juni 2003 och firar snart sitt 10-års jubileum.

 

Klubben har också deltagit i och supportat Utsjöbryggornas förening.

 

SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jour- och övningsverksamhet var 4:e vecka.

           

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2013.

 

 

 

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Anders Risberg                                   Kristian Thuresson

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Anita Asklund                        Per Arne Håkansson

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Fredrik Åslund                                   Martin Lindberg

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Andreas Aronsson                              Peter Högström

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö