Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse

Fagerviks Båtklubb 2011

 

 

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande     Per Arne Håkansson

Vice ordf.        Kristian Thuresson

Kassör             Anita Asklund

Sekreterare     Anders Risberg

Ledamöter      Martin Lindberg

            Helena Ringström

            Fredrik Åslund

Suppleanter     Andreas Aronsson

            Ann-Christine Modin

 

FBK hade vid verksamhetsårets slut 147 betalande medlemmar.

Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten.

 

Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och inga större stölder eller incidenter har rapporterats.

 

Slipen har bytts ut och utökats.

Livräddningsmaterial har monterats på bryggorna, stegar, livbojar och kastlinor

Därutöver har 4 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i hamnen med gott deltagande. 0

 

Pimpeltävling för allmänheten i februari med ca 50 deltagare.

Valborgsmässofirandet har traditionsenligt firats med körsång lotteri och fikaförsäljning.

Klubben firade 50 år med en fest.

4 klubbaftnar med olika teman har ordnats.

 

2,4 flottiljen har genomfört 30-talet träningstillfällen och flottilj mästerskap i form av  7 cupdeltävlingar. Klubbmedlemmar har deltagit i 5 nationella rankingseglingar, SM.

 

SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jourverksamhet var 4:e vecka.

 

           

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2012.

 

 

 

 

 

……………………                            ………………………………

Per Arne Håkansson                           Kristian Thuresson

 

 

…………………………..                              ……………………………………..

Anita Asklund                        Anders Risberg

 

 

………………………………..                      …………………………………….

Fredrik Åslund                                   Martin Lindberg

 

 

……………………………………                ……………………………………..

Ann-Christine Modin                         Andreas Aronsson     

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö