Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

 

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande     Anders Risberg

Vice ordf.        Kristian Thuresson

Kassör             Anita Asklund

Sekreterare     Helena Ringström

Ledamöter      Andreas Aronsson

Martin Lindberg

            Fredrik Åslund

Suppleanter     Peter Högström

Per-Arne Håkansson

 

FBK hade vid verksamhetsårets slut155 betalande medlemmar.

Klubben har haft 6 styrelsemöten och 3 medlemsmöten.

 

Hamnen har bevakats nattetid av klubbens medlemmar och under sommaren har inga större stölder eller incidenter rapporterats. Under vintern har vi däremot haft inbrott i hagen där diverse verktyg och utrustning tagits. Detta har polisanmälts men anmälan lades ned direkt.

 

25 st y-bommar på yttre flytbryggan har blästrats och omlackerats och fått nya bojar. Samtliga y-bommar på inre flytbryggan har föreberetts för blästring och lackning under kommande vinter. Till våren kommer dessa också att förses med nya bojar. Bryggan på piren har under vintern riktats upp med hjälp av nya balkar och trädäcket bultades fast under våren.

 

Gröna ytor gruppen som etablerades under 2013 har skött gräsklippning och slyröjning under hela säsongen med mycket gott resultat. Klubbstugan har också blivit ommålad och mindre utvändigt arbete kvarstår. Vi har också tagit fram en avfallshanteringsplan för klubben som finns på vår hemsida under övrigt och miljö.

 

Därutöver har 4 arbetsdagar genomförts då vi för året i huvudsak gjort underhållsjobb i hamnen med gott deltagande. Hamnkommittén har också förbättrat arbetsmallarna för varje arbetsdag där årligt återkommande arbeten samsas med specifika för en arbetsdag.

 

Valborgsmässofirandet har traditionsenligt firats med körsång, lotteri och fikaförsäljning.

Ett par klubbaftnar med olika teman har ordnats.

 

Vår 2,4 flottilj har av olika anledningar varit mindre aktiv denna säsong än tidigare. Vi har dock genomfört en serie om 6 cupdeltävlingar inkl ett DM och deltagit i 2 av de 4 nationella rankingseglingarna samt SM. Flottiljens ambition är att vara tillbaka i normal aktivitets nivå till nästa säsong.

 

Klubben har också deltagit i och supportat Utsjöbryggornas förening likväl den förening som finns för Sundsvalls och Timrås båtklubbar.

 

SSRS-Sundsvall har under året erhållit båtplats för Fagerviksbesättningens jour- och övningsverksamhet var 4:e vecka.

           

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt Båt-år 2015.

 

 

 

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Anders Risberg                                   Kristian Thuresson

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Anita Asklund                        Andreas Aronsson

 

 

…………………………………….               …………………………………….

Fredrik Åslund                                   Martin Lindberg

 

 

…………………………………….               ……………………………………..

Helena Ringström                              Peter Högström

 

 

…………………………………….              

Per Arne Håkansson

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö