Nya toatömningsregler fr o m 1 april 2015

Fr o m 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken i havet. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. De enda fritidsbåtar som undantas är de som k-märkts av Statens maritima museer. Tills vidare så hänvisar vi därför våra medlemmar till den kommunala tömningsstationen i Sundsvalls gästhamn. Beslutet togs på medlemsmötet nu i februari och är i linje med de rekommendationer som kommer från beslutande myndighet. Timrå Kommuns miljöansvarige för detta är också informerad om detta. Om vi medlemmar inte tycker att denna hantering fungerar ok så får vi omvärdera detta och bygga en egen tömningsstation i klubben.

Läs mer på http://www.transportstyrelsen.se/toa

 


 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö