Avfallshanteringsplan - Fagerviks Båtklubb

Avfallshanteringsplan och uppgifter till avfallsplan

Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2015och kommer att revideras senast

när förändringar i avfallshanteringen inom hamnanläggningen medför att revision bedöms vara påkallad.

Bilagor …………………………………………………………………………

 

 

 

Hamnens/klubbens namn

Fagerviks Båtklubb

Adress

(Skälarövägen, Fagervik)

c/o Anders Risberg

Propssvängen 9

860 32 Fagervik

Hamnens lokalisering om annan än ovan

 

Uppgiftslämnare, namn, telefon och e-postadress

Ordf Anders Risberg

070-6818520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Person utsedd att genomföra avfallshanteringsplanen, namn, telefon och e-postadress

Ordf Anders Risberg

070-6818520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Person som kan kontaktas rörande den dagliga verksamheten, namn, telefon och e-postadress

Ordf Anders Risberg

070-6818520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antal hemmahamnsbåtar

Ca 85 st (klubben har 155 medlemmar)

Antal gästplatser

0

Gästande båtar per år (uppskattning)

0, vi har inga gästplatser

Antal vinteruppläggningsplatser

Ca 50 st

Hur har uppskattningen skett av årliga mängder av aktuella avfallsslag

Baseras på erfarenheter från den årliga driften, samt tömningsintervall på hushållssopor.

Framtida förändringar av betydelse för avfallsmottagningen

Tömningsstation för toalettavfall.

Förfarande för samråd med hamnens användare och övriga berörda

Info på klubbens hemsida samt info på medlemsmöten

Klubbens/hamnens/uppläggningsplatsens regler anger att följande avfallsslag ska tas om hand individuellt av båtägarna

 

Allt avfall ska tas omhand individuellt av båtägarna. Undantaget är hushållsavfall som kan läggas i klubbens kärl avsedda för detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattade årliga mängder avfall som kommer att tas emot (ange ”nej” om avfallsslaget inte tas emot)

*rekommenderas som minimum om avfall från användningen av fritidsbåtar tas emot.

 

Avfallsslag

Årsmängd

Typ av anordning

Kapacitet

Hämtas av/ töms till

Vanliga sopor* (=osorterade/restfraktion)

 

 

3 st soptunnor, töms varannan vecka

 

TIRAB

Metallförpackningar*

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

Intilliggande

återvinningsstation

Glasförpackningar*

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

 

Intilliggande

återvinningsstation

Småbatterier*

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

 

Intilliggande

återvinningsstation

Mat och komposterbart

Nej

 

 

 

 

Sugtömning toaavfall

2 m3

 

 

MittSverigeVatten

 

Toaavfall till utslagsvask

2 m3

Utslagsvask till extern tank under gästtoalett

 

MittSverigeVatten

 

Mjuka plastförpackningar

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

Intilliggande

återvinningsstation

Hårda plastförpackningar

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

Intilliggande

återvinningsstation

Pappersförpackningar

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

Intilliggande

återvinningsstation

Olja

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Oljehaltigt avfall (ex för-

packning, beg oljefilter)

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Lösningsmedel

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Färgrester

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Startbatterier, bly

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

El- och elektronik

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Lysrör

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Glödlampor

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Övrigt farligt avfall

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

Tidningar

Nej

Intilliggande

återvinningsstation

 

Intilliggande

återvinningsstation

Övrigt

Nej

 

 

TIRAB

ÅVC industriområdet

 

 

 

 

 

 

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö