5-års plan för FBK

1

 

Byte av lås på yttre flytbryggan så att vi får låskista med samma nyckel som till bommen/klubbstugan/piren

 

Kommande arbetsdagar 2017 kostnad ca 5000kr

2

 

Byte av lås på inre flytbryggan så att vi får låskista med samma nyckel som till bommen/klubbstugan/piren

 

Kommande arbetsdagar 2017

3

 

Översyn av bryggan till mastkran. Trädäcket har lossnat från underliggande balkar

 

 

Kolla skick på kommande arbetsdagar 2017

4

2014-02-10

Färdigställ pirbryggans överdel, byte av visst virke som finns inköpt samt fastbultning av överdäcket

 

 

Sker löpande, R Bork byter själv ut på sin plats

5

2015-02-24

Klubbstugans tak behöver bytas omgående

 

 

 

Klart!

6

2015-02-24

Förankring förlängd Flytbrygga (vid Helges brygga)

 

 

oklart vad som avses, frågan tas upp på kommande styrelsemöte

 

 

Byta kättingar på yttre flytbryggan, Vi bör även besiktiga bottenvikterna och öglan så att den inte är sönderrostad

 

Besiktning sommaren 2017 dykare behöver anlitas

7

 

 

Kontroll av belysning till yttre flytbryggan

elektriker

Anders R kollar med Timrå Elmontage

8

 

 

Kontroll av belysning i hagen

elektriker

 

 

 

Spröjs till klubbstugan

 

Under 2017

 

 

Stenläggning framför klubbstugan. Förslag att vi lägger plattor 2-3 meter ut från entredörren och lika brett som farstukvisten. Någon som har plattor liggandes?

Förslag att vi köper in denna tjänst

Helena kollar pris markberedning grävare, med Fagerviks Bygg yta 3x3 m?

 

 

Inglasning på altanen. Enbart ovanför räcket eller ska vi ha helglas från golv till tak? Större risk att de går sönder?

 

Kricke kollar pris på skjutbara glaspartier. Investering är beroende av klubbens ekonomi och vad som behöver göras i hamnområde 2017

9

 

Inre delen på yttre flytbryggan behöver tas upp för renovering (inre delen har gått sönder)

 

 

Besiktning på arbetsdag 2017

10

 

 

Förslag att sätta en gångdörr i grinden till piren och på så sätt kunna hålla grinden stängd så mycket som möjligt. Material är inköpt

 

 

Klart!

11

 

 

Återställning av västra vågbrytaren. Behöver tas upp för land för renovering

 

Mha SSRS

Besiktas på första arbetsdag 2017!

12

 

 

Bygge av ny inre trävågbrytare alt renovering av befintlig.

 

 

Stäm av skick årligen innan sjösättning!

13

 

Installation VVB bastun

 

Rörmokare

Fredrik kollar med rörmokare

14

 

 

Fönster till vaktstugan behöver skrapas och målas om

 

Arbetsuppgift på arbetsdagen 2017

15

 

 

Toatömningsstation måste finnas senast till säsongen 2015. förslag sedan tidigare finns på mobil sådan på träkärra. Fredrik hade ev lämplig kärra. è Timrå kommun har investerat i nya gästbryggor och toatömningsstation i Vivstavarvs BK

 

 

Ej aktuellt – hänvisning till Wiftsavarvs FBK för tömning av tank!

16

 

 

     

17

2015-02-24

Kontroll rötskada lyktstolpar. Vi har tidigare pratat om att stämpla dom som ”ej godkända att klättra i för elektriker

 

 

Anders R kollar med Timrå Elmontage

18

 

2015-02-24

Muddring vid sjösättningsbrygga krävs för att återställa djup till ursprung. Tillstån mm från länstyrelsen/kommun/havs- och vatten myndigheten behöver kontrolleras igen att de är giltiga innan arbete startas

 

 

Hög prioritering  sommar 2017 innan sjösättning, Fredrik kollar pris med grävare – beslut på kommande styrelsemöte.

19

2015-02-24

Grus till hage och utanför densamma för att täcka lera. Viraduk?!

 

Snarast Helena kollar med Fagerviks bygg panering med traktor

20

 

Spöna om vaktstugan

 

På sikt – ej akut!

 

21

 

Ny utrustning till gräsklipparegruppen för att underlätta arbetet? Har vi all nödvändig säkerhetsutrustning

 

Stäm av inköp med grupp på arbetsdag

23

 

Städning av järnskrot utanför hagen, b la spel som stinker spillolja, järnbalkar mm mm.

 

Lastbil och traktor behövs för bortforsling, kolla spel med Helge på kommande arbetsdag 2017

24

2017-03-19

Färdigstäla målning av takfoder på klubbstugan. Färg och penslar finns

 

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö