Arbetsuppgifter

Har du båtplats, båtskjul eller plats i hagen har du enligt våra ordningsregler två dagars arbetsplikt. Denna kan du utföra vid någon av våra fyra planerade arbetsdagar. Har du inte möjlighet att delta då så kan du kontakta någon i hamnkommittén så kan vi tilldela arbetsuppgift som kan utföras vid annat tillfälle. Se info under kontakt.

Nedan beskrivs de normal förekommande arbetsuppgifterna för respektive arbetsdag.

Arbetsdag 1 (april månad)

·        Städning

·        Krattning

·        Olja bryggor, bänkar mm

·        Ev. bränna gräs inför majbrasa

·        Vända sanden i sandlådan

·        Hänga upp gungor

·        Olja ramen till sandlådan samt gungställning?

·        Ev vissa av arbetsuppgifter för dag 2?

·        Fixa fika med kaffe & te mm

·        Se över majbrasan

 

Arbetsdag 2 (maj månad) 

·        Bomisättning

·        Olja utemöbler

·        Ta ut utemöbler

·        Montera räddningsstegar

·        Vattnet sätts på

·        Ev ej utförda arb uppg från arbetsdagen i april

·        Fixa fika med kaffe & te mm

 

Arbetsdag 3 (september månad) 

·        Slåtterdag

·        Städning

·        Gräsklippning

·        Översyn bryggor, slå ned spikskallar, byta plank etc

·        rensa ogräs samt vända på sanden i sandlådan

·        Fixa fika med kaffe & te mm

 

Arbetsdag 4 (oktober månad)

·        Bomupptagning

·        Ta in utemöbler

·        Krattning

·        Töm brandbod

·        Fixa fika med kaffe & te mm

 

 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö