Vill du engagera dig i någon av våra arbetsgrupper

För att få fler att engagera sig ideellt i vår förening har vi bland annat infört ett antal arbetsgrupper. Nedan en kort beskrivning av respektive.

 

Styrelsen:

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt två ytterligare ledamöter och suppleanter. Styrelsen träffas 7-8 gånger per år, planerar verksamheten och tar beslut i kommande arbeten.Allt fortlöpande arbete med ekonomi, hemsida och medlemsregister samt kontakter med kommunen sköts också av styrelsen.

Styrelsen har också ansvar för deltagande i Utsjöbryggornas förening samt Sundsvalls/Timrås båtråd. Dessa föreningar består av medlemmar från båtklubbar i närområdet.

Vill du lära dig mer om föreningsarbete och kanske komma med i styrelsen för Fagerviks Båtklubb. Kontakta då någon i vår valberedning (se under fliken kontakt).

 

Hamnkomittén:

Denna gruppering har ansvar för att planera de fyra arbetsdagar som körs varje år. Två på våren och två på sensommaren/hösten. Gruppen leds av hamnkapten.

Trivselgruppen:

Består av 2-4 personer som bland annat är med och arrangerar vårt sista april firande med majbrasa, körsång och lotteri.

Gröna Gruppen:

Hanterar vårt grönområde under sommarhalvåret. Exempelvis gräsklippning och slyröjning. Medlemmar i denna grupp behöver inte (men får gärna) delta på någon av de övriga arbetsdagarna

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö