Kalender 2018

(OBS! byte av veckodag för möten till tisdagar enligt styrelsebeslut 29/1–2017, gäller ej vårmötet)

   

30 jan   kl.18.00   Styrelsemöte (obs tisdag)

25 feb   kl. 18:00  Styrelsemöte & vintermöte i  

klubbstugan

17 apr    kl. 18.00Styrelsemöte i klubbstugan

28 apr   kl.   9:00 Arbetsdag

30 apr   kl. 19:00 Majbrasa

12 maj   kl.   9:00 Arbetsdag – Iordningställande av               

hamnanläggning

12 maj ca kl.11:30         Vårmöte

 

5 juni    kl. 18.00  Styrelsemöte i klubbstugan

18 aug    kl.   9:00        Arbetsdag - Slåtterdag

18 aug    kl. 18:00        Surströmmingsfest???

21 aug kl. 18.00           Styrelsemöte i klubbstugan

25 sep    kl. 18.00Styrelsemöte i klubbstugan

6 okt       kl.   9:00        Arbetsdag - Vintring av

Hamnanläggning

6 nov      kl. 18.00Styrelsemöte i klubbstugan

20 nov   kl. 18:00        Årsmöte

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö