Avgifter

Nr

Beskrivning

Avgift i SEK

Kommentar

1

Medlemsavgift

500

Betalas varje år

2

Båtplats Liten (bredd upp till 2,47 meter mellan y-bommarna)

600

Betalas varje år

3

Båtplats Mellan (bredd 2,47-2,97  meter mellan y-bommarna)

700

Betalas varje år

4

Båtplats Stor (bredd från 2,97-4,50 meter mellan y-bommarna)

800

Betalas varje år

5

Båtplats vid isbryggan

250

Plats utan grind, betalas varje år

6

Uppläggning i hage - Liten*

150

Betalas varje år

7

Uppläggning i hage - Mellan*

250

Betalas varje år

8

Uppläggning i hage -Stor*

350

Betalas varje år

 

 

 

 

9

Försäkring, ”kråkstadskjulet”, skjulet närmast klubbstugan

200

Betalas varje år

10

Försäkring, övriga skjul

300

Betalas varje år

11

El i skjul - Fast kostnad/år

120

Betalas varje år

12

Elkostnad i skjul/kWh

1,00

Alla skjulägare har elmätare som avläses varje år

13

Engångsavgift när medlem får egen båtplats

500

 

14

500 kr debiteras för utebliven arbetsplikt för en dag och 1500 kr för bägge arbetsdagarna.

500 alt 1500

Medlem som utfört arbetsplikt vid annat tillfälle och meddelat eller noterat är givetvis betalningsbefriad.

15

Medlem avstår nattvakt

 

800

 

16

Medlem uteblir nattvakt 

 

800

 

17

Utebliven nattvakt, halva vaktpasset

400

Avser den vaktgång på sensommaren som delas med annan person.

18

Nekande till tillträde vid brandtillsyn

800

 

19

Hyra klubbstuga

500

Tillkommer 300 kr för tvingande medlemskap pga försäkringskrav

20

Båtskjul, markavgift aktiv medlem

350

Årlig avgift för aktiv medlem

21

Påminnelseavgift

200

Påminnelseavgift då medlem inte betalt fakturan trots tidigare påminnelse om sen betalning av medlemsavgifter.

22

Stödmedlem

300

Som stödmedlem har du möjlighet att hyra klubbstugan. Du får även tidningen Båtliv. Stödmedlem har inga nycklar och därmed inte tillgång till sjösättningsrampen.

 *Liten uppläggningsplats i hagen    = båt kortare än 5 meter samt båttäckning smalare än 2,5 meter

*Mellan uppläggningsplats i hagen  = båt upp till 6,5 meter samt båttäckning smalare än 3,5 meter

*Stor uppläggningsplats i hagen      = båt längre än 6,5 meter och/eller om båttäckning är bredare än 3,5 meter

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö