Senaste nytt

Arbetsdag lördag 22 april kl 9.00

Lördag 22/4 kl 9.00 har vi årets första arbetsdag. I tidigare medlemsnytt var det fel datum. Bland arbetsuppgifterna finns:

Städning

Krattning

Olja bryggor, bänkar mm

Ev. bränna gräs inför majbrasa

Vända sanden i sandlådan

Hänga upp gungor

Olja ramen till sandlådan samt gungställning

Ev vissa av arbetsuppgifter för dag 2? (se checklista på hemsidan)

Fixa fika med kaffe & te mm

Se över majbrasan, spärra av för ytterligare påfyllnad då den nu är stor nog.

Gå igenom besiktningsprotokoll av anläggningen (hamnkapten håller i detta)

Städning runt klubbstugan


Städning bakom spelhuset

Prioriterade uppgifter från 5-årsplanen. Se hemsidan under övrigt

 Ta gärna med lämpliga verktyg/redskap till ovanstående arbetsuppgifter.

Ansvarig arbetsledare från hamnkommittén har gul reflexväst. Fråga honom om du är osäker på vad som behöver göras.

Vi vill också påminna om att betala in medlemsavgifterna. Det är fortfarande många som inte betalat in dessa. Viktigt att ni som inte gjort det gör det omgående så att vi vet att ni vill ha kvar båtplatsen och medlemskapet. Kontakta även oss om ni vill avsluta medlemskapet.

 Hälsningar

FBK

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö