Senaste nytt

Arbetsdag 8 oktober

Nu är det dags för årets sista arbetsdag - lördag 8 oktober kl 9.00.

Ni som fortfarande har båten i vattnet vid y-bommarna måste ta upp båten absolut senast nu på fredag 7 oktober. Som vanligt tas landgångarna till flytbryggorna in inför vintern så att de inte skadas.

Följande arbeten gäller:

 

 

1

Bomupptagning

2

Ta in utemöbler

3

Krattning

4

Töm brandbod

5

Lyfta in landgångar på flytbryggorna (traktor)

6

Ta in gungorna

7

Ta in vattenslangarna

8

Ta in vimplarna (lägg på hyllan i klubbskjulet)

9

Ta in badstegen vid vaktstugan

10

Ta in livräddningsutrustningarna (lämna livbojen närmast mastbryggan)

12

Lyfta upp bryggorna längs med vaktstugan (traktor)

13

vågbrytare och grundprickar ska tas in, öppen båt behövs för att ta in prickar

14

Allmän städning i området,

15

Fixa fika med kaffe & te mm

16

Efter arb.dag 4 stängs vattnet utomhus inför vintern

 

Övrigt:

Under vintern kommer vågbrytarna av att tas in och läggas längs med bryggorna. Detsamma gäller bryggan vid Gistaholmarna som kommer att vinterförvaras hos oss. Detta arbete kommer att ske senare i höst.

Vi syns på lördag

 

Hälsningar

FBK

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö