Senaste nytt

FBK medlemsnytt maj 2016

Arbetsdagarna

Under årets två första arbetsdagar har vi fått mycket gjort i hamnen och det mesta är i iordningställt inför båtsäsongen. Bland annat har vi fått nya bojar på isbryggan närmast vaktstugan. Återstår en del arbeten runt vågbrytarna. Tyvärr har vi fått in information från medlemmar att det förekommer fusk med arbetsplikten där man smiter in lagom till avslutningsfikat kl 12 och skriver upp sig på arbetslistan. Det här är givetvis inte ok. Arbetsplikten är minimum bara 2 knappa halvdagar. Vi hoppas att detta inte fortlöper så att vi slipper vidta nödvändiga åtgärder.

 

Nytt tak på klubbstugan

Som många hörde på senaste informationsmötet har vi fått 90 000 kr i bidrag av Timrå kommun för att kunna byta taket på klubbstugan inkl altanen vilket är jätteroligt. Vi har tagit in offerter och nyligen valt leverantör. Taket kommer att bytas i sommar. Vi har valt Profilsplåt röda president tak i tegelpanneprofil samt opalvit glasfiberförstärkt altantak. Provbit på plåten finns i fönstret vid lilla infotavlan i klubbstugan. Kommer bli väldigt snyggtJ

 

 

Arbetsgrupper

Sedan tidigare har vi en arbetsgrupp för gräsklippning i området som Jan Israelsson håller ihop. Vi etablerar nu ytterligare två grupper. Den första gäller Vågbrytarna i hamnen och den ansvarar Mikael Hägglund och Kristian Thuresson för. Fler personer kan vid behov behöva tas in beroende på vilka arbeten som behöver göras.

Den andra gruppen gäller gistabryggan och den ansvarar Per-Arne Håkansson och Roger Boork för. Arbetet styrs av utsjöbryggornas förening där Fagerviks Båtklubb ingår. Kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.

 

Utsjöbryggornas förening

Som ni sett i tidigare utskick så kommer arbeten att behöva göras på samtliga tre bryggor som utsjöbryggornas förening förvaltar – Öbergs brygga på storkalven, Åkerviken samt Gistaholmarna. Fagerviks Båtklubb kommer främst att bidra med arbete på Gistabryggan. Den är redan utbogserad dit från vår hamn men behöver ny landgång samt förbättrad förankring.

För den som inte känner till det så är utsjöbryggornas förening en sammanslutning av båtklubbar i Timrå och Sundsvall med mål att förenkla båtlivet i vår skärgård.

 

Muddring i hamnen

Vi har börjat titta på möjligheterna att återställa djupet i hamnen som blivit allt grundare. Dialog har initierats med Timrå Kommun samt en tänkbar leverantör som använder sig av sugmuddring. Om ekonomin tillåter och vi får tillstånden klara i tid skulle vi i bästa fall kunna få till en första muddring i infartsrännan till upptagningsrampen sent i höst. Sannolikt början på december. Mer information kommer under sommaren runt detta.

 

Medlemsavgifter

Vi har fortfarande många som inte betalt sin medlemsavgift – framförallt stödmedlemmar. Kom ihåg att meddela oss också om ni vill avsluta ert medlemskap.

 

Vaktgång

Från och med 1 juni drar vi igång bevakningen nattetid i hamnen. Se separat utskick samt information på hemsidan.

 

Toatömningsstation Vivstavarvs Båtklubb

Från och med i sommar finns det en toatömningsstation i Vivstavarvs Båtklubb. Tömningen är kostnadsfri.

 

Glad Sommar

FBK

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö