Senaste nytt

Arbetsdag 7 oktober kl 9.00

Nu är det dags för årets sista arbetsdag - lördag 7 oktober kl 9.00.

Arbetsledare denna dag är Peter som kommer ha gul väst på sig.

Ni som fortfarande har båten i vattnet vid y-bommarna måste ta upp båten absolut senast nu på fredag 6 oktober. Som vanligt tas landgångarna till flytbryggorna in inför vintern så att de inte skadas.

För er info så kommer upptagning av större båtar med kranbil att ske med start kl 14.00. För att ge plats åt båtvagnarna och traktor ska samtliga y-bommar placeras på samma sida av vägen som bryggorna.

Tisdag förmiddag skedde tyvärr en olycka i samband med lossning av sand och grus där lastbilsflaket fastnade i kabeln till gatubelysningen vilket ledde till att 3 stolpar rasade ned. Som tur var blev ingen person skadad. Elen är urkopplad men städning av glasskärvor mm behöver utföras.

Följande övriga arbeten gäller:

 

1

Bomupptagning

2

Ta in utemöbler samt hämta de blå trästolar som någon burit ned till "Grunna"

3

Krattning

4

Töm brandbod

5

Lyfta in landgångar på flytbryggorna (traktor)

6

Markberedning och plattläggning framför klubbstugan.

7

Ta in vattenslangarna och gungor

8

Ta in vimplarna (lägg på hyllan i klubbskjulet)

9

Ta in badstegen vid vaktstugan

10

Ta in livräddningsutrustningarna (lämna livbojen närmast mastbryggan)

12

Lyfta upp bryggorna längs med vaktstugan (traktor)

13

vågbrytare och grundprickar ska tas in, öppen båt behövs för att ta in pricka. Trävågbrytare placeras vid mastkranen för lyft senare under dagen

14

Allmän städning i området,

15

Fixa fika med kaffe & te mm

16

 

Den inre delen (ca 4 meter lång) av yttre flytbryggan ska kopplas loss och lyftas upp för renovering

 Efter arb.dag 4 stängs vattnet utomhus inför vintern

Övrigt:

Under vintern kommer vågbrytarna av att tas in och läggas längs med bryggorna. Detsamma gäller bryggan vid Gistaholmarna som kommer att vinterförvaras hos oss. Detta arbete kommer att ske senare i höst.

Vi syns på lördag

 

Hälsningar

FBK

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö