Senaste nytt

Utsjöbryggornas förening - info från deras årsmöte

Som många vet så är Fagerviks Båtklubb ansluten till utsjöbryggornas förening tillsammans med flertalet av båtklubbarna i Sundsvall/Timrå. På utsjöbryggornas årsmöte gick man igenom planeringen inför 2017 vilken sammanfattas nedan:

Bryggan vid Öbergs udde (Storkalven)

-C-G Carlsson informerade om bryggan vid Öbergs udde. Omfattande skador har uppstått på grund av havets påverkan. Bryggan är inbogserad till Söråkers hamn för reparation. Efter förstärkning och steloperation skall nya förankringstyngder utsättas och bryggan förankras i likhet med tidigare placering. Per Eriksson SöBS är projektledare för åtgärdena.

Bryggan vid Gistaholmarna
-H Enerud berättade att Gistabryggan är inbogserad till Fagerviks båthamn med hjälp av sjöräddningssällskapets båt och manskap. Förbindelsebryggan in till land är inbogserad till Wifstavarfs hamn. Landgångsdelen är omkonstruerad och nya demonterbara bockar är tillverkade av Jan Henrik Lange WBK. Trots Skarvens invadering av Lilla Gistaholmen beslutades att för i år återutsätta bryggan. Bryggan ansågs dra till sig besökare som bidrar till att störa skarvens etablering även på den Stora Gistaholmen.

Bryggan vid Åkeröviken (Åstön)
Bryggan i Åkeröviken ligger kvar i viken utdragen ett stycke från land. Delar av den landfasta bryggan är borttagen liksom landgångsrampen. Bojarna med sina förankringar är uppdragna på land och finns förvarade hos Hans-Uno Jensen under vintern. Till våren kommer bojarnas tyngder att ökas för att bättre hållas på plats. Ev. kommer bojarna att flyttas till utsidan där de får en gynnsammare vinkel mot botten.

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö