Avgifter

Avgifter

Typ av avgift

Kostnad/år 

Medlemsavgift

500

Medlemsavgift - stödmedlem

300

Båtplats liten

600

Båtplats mellan

700

Båtplats stor

800

Båtplats vid isbryggan

450

Båtplats på land (2.4 seglare)

300

Uppläggning i hagen - liten

150

Uppläggning i hagen -  mellan

250

Uppläggning i hagen - stor

350

Markavgift för båtskjul

350

Försäkring för båtskjul

300

El i båtskjul (fast avg)

120

El i båtskjul, rörlig avg/kwh

1

Försäkring gamla skjullängan

200

Engångsavgift när medlem för egen båtplats

500

Klubbstugan avg/dygn

500

Nyckel till båtklubben

150

Utebliven arbetsplikt (2 dagar)

1500

Utebliven arbetsplikt (1 dag)

500

Nekande tillträde vid brandsyn

800

Utebliven nattvakt

800

Segelbåtsägare i FBK som tävlingsseglar och som är ansluten till annan SSF ansluten klubb får göra avdrag på den medlemsavgiften vid uppvisande av fakturan. FBK ersätter enligt tidigare årsmötesbeslut upp till 400 kr/år

max 400 kr/år

$ 00.00

SERVICES

Lorem ipsum vivamus egestas


Consectetuer eget malesuada in congue lectus lectus et sit leo porta magna vel consequat penatibus ultrices nec lobortis egestas set maecenas nibh et vestibulum ridiculus aenean turpis integer.